Certifikát v Bangkoku obhájen. Diplom FIATA otevírá dveře do zahraničních firem
Jan Ekl

Rozhovor s výkonným ředitelem Svazu spedice a logistiky ČR janem Eklem.
Reklama
Rozhovor s výkonným ředitelem Svazu spedice a logistiky ČR janem Eklem.
(pan) Na podzim se konal v hlavním města Thajska Světový kongres Federace spedičních svazů (FIATA), vrcholná událost v oboru dopravy, konkrétně spedice a logistiky. Do Bangkoku přijelo letos jednat a navazovat kontakty na pět set speditérů. Českou republiku na kongresu zastupovali za Svaz spedice a logistiky ČR (SSL) předseda Martin Drábek a výkonný ředitel Jan Ekl, kterému jsme položili několik otázek.
S čím Svaz spedice a logistiky ČR na kongres přijel, a co bylo vašim hlavním cílem?
Pro SSL měl letošní kongres FIATA zvláštní význam. Součástí každého zasedání je ověření a prověření spedičních učebních materiálů FIATA - Standard Freight Forwarding Expert. Tyto učební texty v České republice již řadu let velmi úspěšně v třísemestrálním kurzu Spediční expert využívá partner SSL, pražský Institut Jana Pernera. Samotný kurz i používané studijní materiály musí splňovat přísné mezinárodní standardy FIATA, zaměřené na obsah, objem, kvalitu a aktuálnost vyučovaných informací. Úspěšní absolventi studia mají možnost získat diplom FIATA, který jim jako mezinárodně uznávaný dokument otevírá dveře do zahraničních firem. Proto si FIATA chrání kvalitu kurzů a jednotlivé asociace musejí pravidelně každé čtyři roky své materiály obhájit jako novelizované, tedy současně platné učební texty. Obhájení těchto materiálů bylo našim prvořadým cílem cesty do jihovýchodní Asie.
Co všechno obnášela příprava a obhajoba materiálů podle kritérií FIATA?
Všichni zainteresovaní, SSL společně s Institutem Jana Pernera Praha a ve spolupráci s více než dvaceti lektory, připravili kompletní řadu materiálů pro výuku spedičně-logistického oboru ve 14 modulech. Kromě učebních textů musely být v anglickém jazyce připraveny i detailní osnovy, časové rozvrhy, témata, testy včetně jejich hodnocení, systém výuky, C.V. a hodnocení jednotlivých lektorů s jejich odborností a praxí, a to pro každý modul. Předkládány byly též sylaby pro studenty, prezentace technického zázemí, ukázka vybavení učeben. Jednoduše prezentace od A do Z.
S jakým výsledkem jste z Bangkoku nakonec odjížděli?
SSL za Českou republiku předložila všechny materiály včas. Z osmi asociací se dvě k prezentaci nedostavily, naše prezentace v anglickém jazyce trvala téměř hodinu a dopadla dobře. Obstáli jsme, a to i proto, že SSL a Institut Jana Pernera mají již dlouhodobou praxi. Musím říci, že systém vzdělávání v České republice, jakkoliv k němu můžeme být kritičtí, je systémový a ve srovnání s některými jinými zeměmi v praxi funguje dobře.
Jakou pozornost věnuje SSL péči o vzdělávání mladých speditérů?
Potřeba vzdělávat se neustále roste, to platí i na poli speditérském. SSL v této oblasti působí velmi široce, poskytujeme podporu všem členským speditérským firmám. A to nejen programem Spediční expert, ale i například organizací návštěv a exkurzí do terminálů, přístavů a dalších logistických provozů. Svaz za účelem vzdělávání založil i nadační fond, který letos otevřel další ročník soutěže pro studenty odborných logistických středních škol. Je na místě poděkovat všem spedičním firmám, které se ujaly role garantů, sponzorů či jinak umožnily realizaci naší soutěže.