ČEPRO otevřelo první vodíkovou čerpací stanici ve Středočeském kraji
Plnící vodíková stanice je vybavena dvojicí plnících pistolí pro plnění tlakem 350 bar a tlakem 700 bar, které umožní plnit všechny typy vodíkových vozidel, včetně osobních vozů, nákladních vozů, autobusů a také například vysokozdvižných vozíků. Plničku bude obsluhovat personál ČEPRO ze skladu ve Mstěticích. Foto Martin Kupka

Stanice umístěná ve skladu Mstětice nedaleko od Čelákovic bude sloužit pro plnění všech typů vodíkových vozů, včetně nákladních vozidel a autobusů, i pro výzkumné a testovací účely. Vzhledem k omezeným možnostem dodávek zeleného vodíku v ČR a nízké poptávce po plnění, se firma rozhodla pro dočasné dodávky fosilního vodíku v kvalitě 5.0.

Reklama

Stanice umístěná ve skladu Mstětice nedaleko od Čelákovic bude sloužit pro plnění všech typů vodíkových vozů, včetně nákladních vozidel a autobusů, i pro výzkumné a testovací účely. Vzhledem k omezeným možnostem dodávek zeleného vodíku v ČR a nízké poptávce po plnění, se firma rozhodla pro dočasné dodávky fosilního vodíku v kvalitě 5.0.

Kontejnerová plnící stanice vodíku má 3 interní zásobníky na 500 bar (cca 30 kg H2) a 1 interní zásobník na 900 bar (cca 1,2kg H2). Tato stanice má také externí zásobník (svazky tlakových lahví) o celkovém objemu cca 30 kg H2. Stanice je vybavena dvojicí plnících pistolí pro plnění tlakem 350 bar a tlakem 700 bar, které umožní plnit všechny typy vodíkových vozidel, včetně osobních vozů, nákladních vozů, autobusů, a také například vysokozdvižných vozíků. Časy plnění se pohybují v rozmezí 15 až 40 minut v závislosti na podmínkách a velikosti naplňované nádrže. Vzhledem k omezeným možnostem dodávek zeleného vodíku v ČR a nízké poptávce po plnění, se firma rozhodla pro dočasné dodávky fosilního vodíku v kvalitě 5.0 (čistota 99,999 % H2)." Intenzivně však pracujeme na projektech, které by nám umožnily zajistit dodávku „zeleného“ vodíku, který je pro nás v budoucnu důležitý pro plnění legislativních cílů (RED III), a to jak formou vlastní výroby nebo zajištění dodavatele „zeleného“ vodíku," uvedla společnost ČEPRO.

Umístění stanice v Mstěticích u Prahy bylo zvoleno z důvodu optimální dopravní dostupnosti z metropole a technologických možností ČEPRO.

Mobilitu čekají v příštích desetiletích velké změny. Trendem bude zejména elektromobilita, ale musíme zůstat otevření i dalším možnostem, mezi které vodík bezesporu patří. V rámci Operačního programu Doprava 3 jsme nově podpořili výstavbu dalších 6 vodíkových stanic, které v následujícím období vzniknou v Praze, Ostravě, Brně a v Napajedlech,“ uvedl Martin Kupka, ministr dopravy při otevření stanice 20. června.

Pokračujeme v našich strategických plánech, kdy chceme trhu nabízet klasická fosilní i alternativní paliva. Zprovoznění vodíkové plnicí stanice vnímáme jako další posun k ekologicky šetrnější budoucnosti,“ říká k záměru Jan Duspěva, generální ředitel společnosti ČEPRO.

Vodík se používá jako palivo pro vozidla s palivovým článkem (FCEV). V palivovém článku je vodík přeměněn na elektrickou energii, která je uložena do baterie a následně využita k pohonu vozidla elektromotorem. Odpadním produktem je jen voda. 


ČEPRO otevřelo první vodíkovou čerpací stanici ve Středočeském kraji
Plnící vodíková stanice je vybavena dvojicí plnících pistolí pro plnění tlakem 350 bar a tlakem 700 bar, které umožní plnit všechny typy vodíkových vozidel, včetně osobních vozů, nákladních vozů, autobusů a také například vysokozdvižných vozíků. Plničku bude obsluhovat personál ČEPRO ze skladu ve Mstěticích. Foto Martin Kupka