Celníci a psovodi  cvičně vyhledávali drogy v autobusech Veolia Transport Morava
© Veolia Transport

Na odstavné ploše dopravce byly pro účely celníků připraveny dálkové a příměstské autobusy.
Reklama
Na odstavné ploše dopravce byly pro účely celníků připraveny dálkové a příměstské autobusy.
Ostrava - 8. června 2011 – Příslušníci skupiny mobilního dohledu Celního úřadu Ostrava spolu se psovody Celního ředitelství Ostrava se měli možnost seznámit a podrobně prohlédnout v dálkových i příměstských autobusech společnosti Veolia Transport Morava případné úkryty, ve kterých by bylo možné převážet drogy či jiné zakázané látky. Na odstavné ploše dopravce byly pro účely celníků připraveny dálkové a příměstské autobusy značek SOR, Karosa a Mercedes-Benz, u kterých řidiči zpřístupnili celníkům veškeré technické i přepravní prostory autobusů, informovali je o případných možných úkrytech včetně technických detailech o vozidlech. Psovodi celní zprávy se svými psy následně cvičili vyhledání zakázaných látek - heroinu a tabákových výrobků přímo v autobusech. Při všech pokusech, kdy byly drogy například uschovány za odpadkovým košem v autobuse nebo na toaletě či v technických prostorech vozidla, byly látky čtyřnohými svěřenci psovodů vždy úspěšně nalezeny.

„Pro potřeby cvičení psovodů celní správy jsme připravili různé značky autobusů, které jezdí pravidelně na našich linkách. Rozdíl mezi vozidly v interiéru i v exteriéru je nejen u jednotlivých značek, ale i typů autobusů. Proto byly přistaveny vozidla určená k dálkové mezinárodní dopravě i klasické příměstské autobusy,“ říká Dalibor Petr, vedoucí provozní oblasti Ostrava, společnosti Veolia Transport Morava. „Jsme rádi, že jsme mohli přispět dobré věci a spolupráce se vydařila,” dodává Petr.

„S ohledem na nárůst nelegální přepravy tabákových výrobků a alkoholu bez platné nálepky, zejména v Moravskoslezském regionu, je nácvik vyhledávání a podrobnější seznámení se s možnými úkryty v autobusech velmi žádoucí. Jednou z mnoha kompetencí celní správy je i pátrání po zboží uniklém nebo odňatém celnímu dohledu, kdy se provádí kontrola vozidel osobních, nákladních, ale i autobusů. A zrovna znalost prostředí autobusu přinese efektivnější provádění kontroly, kdy nebude zdržován dopravce ani cestující. Příslušníci Celního ředitelství Ostrava se dalších součinnostních akcí rádi zúčastní”, říká Pavla Zdobnická, tisková mluvčí Celního ředitelství Ostrava.

TZ Veolia Transport

Celníci a psovodi  cvičně vyhledávali drogy v autobusech Veolia Transport Morava
© Veolia Transport
Celníci a psovodi  cvičně vyhledávali drogy v autobusech Veolia Transport Morava
© Veolia Transport