BUSportál SK: Svetová premiéra Scanie na UITP

Celonízkopodlažný mestský autobus je poháňaný etanolom a šetrí viac ako 25% paliva - to je koncept hybridného autobusu od Scanie.
Celonízkopodlažný mestský autobus je poháňaný etanolom a šetrí viac ako 25% paliva - to je koncept hybridného autobusu od Scanie.
Debut nového modelu autobusu od Scanie na UITP kongrese o verejnej doprave v Helsinkách 21.- 24. mája 2007 je výsledkom trojročného vývojového projektu vedeného Technickým centrom Scanie v Södertälje vo Švédsku.

Hasse Johansson, viceprezident skupiny Výskumu a vývoja:
"Robiť verejnú dopravu atraktívnejšou pre cestujúcich je najlepšou cestou, ako zredukovať enviromentálne problémy v mestách. Koncept autobusu od Scanie s nízkou podlahou, veľkými dverami a automatickým systémom vydávania cestovných lístkov je v tomto smere veľkým krokom."


Dvanásť etanolových autobusov odštartuje pravidelnú prevádzku v Stockholme v rokoch 2008 a 2009 a to v spolupráci s mestským operátorom verejnej dopravy - SL (Storstockholms lokaltrafik). Desať z týchto autobusov bude čiastočne financovaných Swedish Energy Agency.

Scania považuje etanol za najefektívnejšie obnoviteľné palivo na súčasnom trhu. V závislosti na výrobných postupoch sa emisie CO2 znižujú o 90%.
(Pozn.BUSportál CZ: v celkové kalkulaci CO2 je započtena i spotřeba CO2 rostlinami použitými k výrobě etanolu - není to bilance exhalací z vozidel jako takových. Zajímal nás také výrobce elektrické části - informace máme přislíbené po UITP)


TS Scania

BUSportál SK: Svetová premiéra Scanie na UITP
BUSportál SK: Svetová premiéra Scanie na UITP
BUSportál SK: Svetová premiéra Scanie na UITP
BUSportál SK: Svetová premiéra Scanie na UITP
BUSportál SK: Svetová premiéra Scanie na UITP
BUSportál SK: Svetová premiéra Scanie na UITP
BUSportál SK: Svetová premiéra Scanie na UITP
BUSportál SK: Svetová premiéra Scanie na UITP
BUSportál SK: Svetová premiéra Scanie na UITP
BUSportál SK: Svetová premiéra Scanie na UITP
BUSportál SK: Svetová premiéra Scanie na UITP
BUSportál SK: Svetová premiéra Scanie na UITP