BUSportál SK: Ocenenie Watt d'Or 2008 pre HESS

Ocenenie vydáva švajčiarska spolková kancelária pre energiu.
Ocenenie vydáva švajčiarska spolková kancelária pre energiu.
Švajčiarska spolková kancelária pre energiu vyznamenala spoločnosť HESS-švajčiarskeho výrobcu autobusov a trolejbusov-ocenením Watt d'Or 2008 v kategórii “Energy efficient mobility /energia schopná pohybu/”.
Hess.ch

BUSportál SK: Ocenenie Watt d'Or 2008 pre HESS