BUSportál SK: Modernizácia vozovní DPB úspešne pokračuje

V súvislosti s obnovou vozidlového parku sa začali 19. januára 2015 modernizovať aj údržbové základne DPB, a.s. Práce zhotoviteľ vykonáva v zmysle schváleného harmonogramu.
Reklama
V súvislosti s obnovou vozidlového parku sa začali 19. januára 2015 modernizovať aj údržbové základne DPB, a.s. Práce zhotoviteľ vykonáva v zmysle schváleného harmonogramu.
V depách na Hroboňovej a na Jurajovom Dvore pokračujú práce zhotoviteľa a ich výsledok je už viditeľný. Modernizácia vozovní je rozdelená do troch etáp, pričom prvá etapa bude spolufinancovaná z eurofondov vo výške takmer 81 %: čiastka financovaná z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu je 13 577 211,74 EUR.

Práce na modernizácii haly pre nové električky pokračujú v súlade so schváleným harmonogramom výstavby. V hale bola vykonaná pokládka a montáž nových koľají pre električky a realizovali sa betónové konštrukcie podlahových dosiek.

V rámci modernizácie sú už ukončené práce: hala č. 3, v hale č. 5 – bolo osadené zdvíhacie zariadenie autobusov, prebiehajú jeho skúšky, v hale č. 6 boli ukončené betonáže podlahových dosiek, realizácia elektroinštalácií a vzduchotechniky.

V hale ľahkej údržby trolejbusov sa ukončila realizácia omietok zázemnej časti a betonáže v rámci haly a príprava pre následnú montáž technologických zariadení. V bloku údržby nízkopodlažných električiek sa realizovala betonáž podlahových dosiek a hotové sú aj prekládky inžinierskych sietí v rámci tohto objektu. Všetky práce budú v zmysle zmluvy ukončené 8. augusta 2015.

Podmienkou Európskej komisie v súvislosti s nákupom nových električiek a trolejbusov spolufinancovaných z eurofondov bolo, aby DPB, a.s. zabezpečil modernizáciu vozovní, ktoré by vyhovovali údržbe nových vozidiel. Modernizácia vozovní je rozdelená na tri etapy, pričom prvé dve sa majú realizovať z Operačného programu Doprava (OPD) 2007 – 2013, čo znamená, že tieto projekty musia byť zhotovené do konca roku 2015. Na druhú etapu Modernizácie údržbových základní je už vysúťažený dodávateľ a termín realizácie je naplánovaný od mája 2015 do decembra 2015. Vykonajú sa nasledovné práce: výstavba nových odstavných plôch pre trolejbusy, výstavba novej výpravne trolejbusov a výstavba nastavovacej a skúšobnej haly električiek.

DPB, a.s. má v pláne realizovať projekt - dokumentáciu tretej etapy ešte tento rok, samotné stavebné práce by sa mohli realizovať koncom budúceho roka. V rámci tretej etapy sa bude pokračovať v modernizácii v depe Jurajov Dvor prevádzkovou údržbou trolejbusov a ťažkou údržbou trolejbusov, ale aj dielňami pre nové električky. Modernizovať sa bude aj vozovňa Krasňany, kde sa taktiež zabezpečí údržba pre nové električky alebo odstavná hala. V tretej etape sa bude modernizovať aj depo autobusov Petržalka, kde sa rozšíria plochy pre autobusy, rozšíria sa opravárenské haly, atď.

BUSportál informovala Adriana Volfová, vedúca oddelenia komunikácie a hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava, a.s.

BUSportál SK: Modernizácia vozovní DPB úspešne pokračuje
BUSportál SK: Modernizácia vozovní DPB úspešne pokračuje
BUSportál SK: Modernizácia vozovní DPB úspešne pokračuje