* Integrovaná doprava v Bratislavskom kraji už od budúceho roka * Dopravní podnik města Hradec Králové investoval do nových autobusů *
* Integrovaná doprava v Bratislavskom kraji už od budúceho roka * Dopravní podnik města Hradec Králové investoval do nových autobusů *

Integrovaná doprava už od budúceho roka

http://spravy.markiza.sk/ autor: sita | publikovaný: 15.12.2005

Na jednotný lístok bude možné v Bratislavskom kraji cestovať bratislavskou MHD, autobusmi SAD a železnicou najskôr od júla 2006. Informoval o tom Peter Klucka, konateľ spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava (BID), ktorá pre cestovanie v kraji zabezpečí jednotné cestovné a zosúladí cestovné poriadky MHD, SAD a železníc.

Ako Klucka ďalej uviedol, pravdepodobne od júla budúceho roka spustia skúšobnú prevádzku integrovanej dopravy v časti kraja, plnú prevádzku plánujú spustiť v druhej polovici roku 2007. Cestujúci budú môcť na prepravu používať lístky MHD alebo čipové karty doplnené o kupóny integrovanej dopravy.

Do skúšobnej prevádzky BID vypracuje analýzu bratislavskej MHD a spojov na území kraja, na základe ktorej zrušia niektoré prekrývajúce sa spoje a zosúladia cestovné poriadky tak, aby medzi jednotlivými dopravnými prostriedkami rôznych prepravcov bolo možné prestupovať. Analýza by podľa Klucku mohla byť vypracovaná do konca marca budúceho roka.

Dopravní podnik investoval do nových autobusů

http://www.cerstvezpravy.cz/ Autor: syn, zveřejnění: 14.12.2005

Dopravní podnik města Hradec Králové letos koupil osm nových nízkopodlažních autobusů Karosa za téměř 52 milionů korun. Poslední dva kloubové autobusy podnik od výrobce převzal v minulých dnech. Během dvou let tak investoval do bezpečí a pohodlí pasažérů více než 100 milionů korun.