Jak uvedl server ekonomika.ihned.cz 15. 4. 2007:

SOR Libchavy, druhý největší výrobce autobusů, chystá výrobu autobusů na zemní plyn. Informuje o tom týdeník Euro. Společnost k tomu vede rostoucí poptávka po tomto typu autobusů. Dokončení projektu se plánuje na druhou polovinu roku.

BUSportál se snažil získat vyjádření přímo od SOR Libchavy. Společnost přislíbila vydat podrobnou tiskovou zprávu v zatím neurčeném termínu.