HN: Doprava se bude pracovníkům danit * Student Agency začala "boj o Ostravu" *
HN: Doprava se bude pracovníkům danit * Student Agency začala "boj o Ostravu" *
www.FinWeb.cz Lenka Stuchlová 9.1.2006
Doprava se bude pracovníkům danit
Novela zákona o daních z příjmů přinesla firmám řadu zajímavých novinek. Daňově uznatelné budou například náklady na dopravu zaměstnanců do zaměstnání či na jejich přechodné ubytování. Zákon však zároveň přináší řadu omezujících podmínek.

Přechodné ubytování

Potřebuje-li například společnost se sídlem v Brně na určitou dobu pracovníky v Plzni, může si nově do daňově uznatelných nákladů započíst i náklady na jejich ubytování.

Zákon ale neumožňuje, aby podnik svému zaměstnanci například pronajal byt nebo mu zajistil ubytování v rodinném domě. Navíc je částka omezena, konkrétně smí jít nejvýše o 3500 korun měsíčně na jednoho pracovníka.

V řadě větších měst, například v Praze, se ale za tak nízkou cenu těžko najde třeba i místo v ubytovně. S ohledem na komfort a cenu ubytování také někdy může být levnější pronajmout pracovníkovi byt než platit drahý hotel. Přesto ale ustanovení může přinést firmám nemalé úspory na daních.

Pro čtyři lidi autobusem

Do nákladů si podnik nově může zahrnout i výdaje na dopravu zaměstnanců do a ze zaměstnání. I v tomto případě však zákon klade omezující podmínku: dopravu musí zaměstnavatel zajišťovat vlastními nebo nasmlouvanými dopravními prostředky.

Přijatelná ale není třeba ani doprava taxíkem. Dopravní prostředek, který sváží zaměstnance, totiž pro ně musí mít alespoň deset míst.

I kdyby podnikatel chtěl zajistit dopravu pro čtyři zaměstnance, musí pro ně poslat autobus a nikoli osobní automobil. Jinak náklady mezi daňově uznatelné započítat nemůže, byť by ho to vyšlo levněji.

Daň zaplatí zaměstnanci

Novela však zapomněla na zaměstnance. V případě, že jim firma zajistí přechodné ubytování, pracovníci tuto výhodu danit nemusí.

Jinak už je tomu ale u výdajů na dopravu do práce a z práce. Žádné ustanovení o tom, že by takový nepeněžní příjem pracovníka byl od daně osvobozen, totiž v zákoně není.

Daňoví poradci i Ministerstvo financí se tak shodují na tom, že je nutné s touto výhodou počítat jako s příjmem, ze kterého je třeba daň odvést.

Kromě daní je třeba vzít v úvahu i pojištění. Podobně jako u daně z příjmů se nepočítá pouze ze mzdy, ale i z některých nepeněžních výhod. V případě, že má zaměstnanec přechodně zajištěné ubytování od firmy, se pojistné odvádět nemusí. Pokud ale firma bude zajišťovat zaměstnanci dopravu do a ze zaměstnání, bude třeba podle Aleny Fraňkové z České správy sociálního zabezpečení odvést kromě daní z této výhody i pojištění.

Podmínky daňové uznatelnosti výdajů

Doprava do a ze zaměstnání

Je zajišťována vlastními dopravními prostředky zaměstnavatele. Firma si je může i pronajmout. Počítají se také vozy smluvního dopravce.

Dopravní prostředek musí umožňovat přepravu deseti nebo více osob.

Zaměstnanci z této výhody musí odvést daň i pojistné.
Student Agency začala "boj o Ostravu"
Pavel Šmíd Ostrava 9.1.2006 Ekonomika.iHNed.cz

Společnost Student Agency otevírá další lukrativní autobusovou linku. Dnes poprvé začne vozit cestující z Prahy do Ostravy a zpět. Hodlá konkurovat především Českým drahám, které dosud drží rozhodující podíl na přepravě osob mezi oběma městy. "Je našim cílem získat co nejvíce těch cestujících, kteří doposud dávali přednost vlakové dopravě," uvedl včera šéf přepravní společnosti Student Agency Radim Jančura.

Dravá cenová politika

Firma vsadila, podobně jako v jiných případech na svou dravou cenovou politiku. Jízdné se podle času odjezdu pohybuje od 150 do 290 korun za čtyapůlhodinové cestování mezi oběma městy. Stejná cesta rychlíkem Českých drah přitom vyjde na více než 400 korun. Konkurenční autobusový dopravce Capital Express jezdí za 290 korun, ale o hodinu déle.

"Nabízíme dopravní spojení na vysoké úrovni, cenově přijatelné i pro méně movité lidi," uvedl Jančura. Ode dneška začíná provozovat celkem osm spojů, ještě během tohoto roku hodlá jejich počet rozšířit tak, aby interval mezi odjezdy byl pouze hodinový.

"Po půldruhém měsíci chceme být vidět, chceme, aby naše žluté autobusy pendlovaly plně vytížené," sebevědomě prohlašuje Jančura.

Autobusy budou jezdit mezi pražskou Florencí a Ústředním autobusovým nádražím v Ostravě. Opakuje tak scénář, díky kterému v uplynulých dvou letech vytlačila student Agency své konkurenty Čebus i Český národní Express na trase mezi Prahou a Brnem. Loni pak vybojovala silné postavení v provozování autobusové přepravy mezi hlavním městem a Libercem, která byla do té doby doménou firmy ČSAD Liberec.

Firma Student Agency se navíc chystá v budoucnu provozovat i regionální linky a ohlásila i záměr podnikat v osobní železniční dopravě. České dráhy se neobávají Pro České dráhy je však v současnosti aktuálnější právě otevřená autobusová linka. Čeká na trase mezi Prahou a Ostravou dráhy osud jiných konkurentů Student Agency? Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský tvrdí, že tato konkurence železnici určitě neohrozí. "Tím spíše, že jsme do boje o klienty nasadili před měsícem moderní rychlovlaky Pendolina. Ty nabízejí cestování srovnatelné s leteckou přepravou. Jsou součástí síťového systému, kvalitně propojeného právě s leteckou dopravou. To zatím nedokáže žádný autobus, byť by byl vybaven jakýmkoliv komfortem i těmi nejkvalitnějšími službami pro pasažéry," uvedl Šťáhlavský.

Pendolina jezdí mezi Prahou a Ostravou šestkrát denně, jízdenka vyjde na 500 korun ve druhé a 600 korun v první třídě. Doba jízdy je kratší než tři a půl hodiny. Faktem zůstává, že dráhy v prosinci přestaly poskytovat slevy na cesty Pendolinem z Prahy do Brna. Jakoby na konkurenci rezignovaly.

"To je docela jiná situace. Vlak do Brna jezdí na trase o padesát kilometrů delší než autobus po dálnici. Větší vzdálenost musí být v ceně jízdného zahrnuta," vysvětluje Šťáhlavský.

České dráhy denně vypraví mezi Prahou a Ostravou šest souprav Pendolino, sedm vlaků Intercity a Eurocity s kapacitou kolem pěti tisíc sedících cestujících. Několik tisíc dalších míst je k dispozici ve 13 klasických rychlíkových spojích.

Počet cestujících mezi Prahou a Ostravou narůstá. Souvisí to, podle analytiků, do určité míry také s větší ochotou lidí pracovat i ve vzdálenějších místech od bydliště. "Nemyslím si, že boj mezi autobusy a vlaky skončí výrazně ve prospěch jednoho systému. Prostor je tu pro oba, a ovšem také pro cenově přijatelnější leteckou dopravu, vedle individuální motorové," soudí ostravský dopravní specialista Karel Vondráček.

Osobní přepravu mezi Prahou a Ostravou zajišťují čtyřmi lety také České aerolinie. Základní cena letenky na jednu cestu začíná na devatenácti stech korunách.
BUsportál uveřejňuje materiál HN s jejich souhlasem.