Beroun: Na místě nového autobusového nádraží se již budují nová autobusová stání
Foto Arriva

U nádraží se staví i okružní křižovatka.
U nádraží se staví i okružní křižovatka.
3. června proběhla v Berouně prezentace zahájení výstavby nového autobusového nádraží v rámci projektu Veřejná doprava pro všechny. Účastnící se z budovy Městského úřadu Beroun přesunuli na staré autobusové nádraží a dále historickým autobusem RTO k místu, kde bude probíhat výstavba nového nádraží.

O logickém přemístění autobusového nádraží k vlakovému jednalo v Berouně už před více než dvaceti lety. S přemístěním autobusových nástupišť k železničnímu nádraží počítal již územní plán z roku 2001. V roce 2012 Beroun získal dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce a zastupitelstvo odsouhlasilo spolufinancování projektu autobusového nádraží, následně proběhla série důležitých jednání, a to jak na ministerstvech financí a životního prostředí, tak i s dopravcem a zejména obyvateli dotčeného bytového domu u vlakového nádraží. V roce 2013 -bylo vypracováno výběrové řízení na stavební firmu pro město. Předcházela tomu další výběrová řízení na zhotovitele prováděcí dokumentace, překlad odborných textů aj. V srpnu 2014 bylo zveřejněno znění veřejné zakázky na přesun nádraží, kterou odsouhlasili jak berounští zastupitelé, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí ČR, tak i švýcarská strana. V únoru 2015 začaly stavební práce související s přesunem autobusového nádraží.

V místech nového autobusového nádraží se již budují nová autobusová stání, upravovat se začne i samotný přednádražní prostor před hlavním vchodem. Demontován zde bude stávající mobiliář, veřejné osvětlení, frézovat a těžit se budou také stávající asfaltové plochy. Cestující se zde setkají s některými provozními omezeními, a to i se týká autobusové dopravy. Město snažit obyvatele účinně a rychle informovat. V souvislosti se zprovozněním nového autobusového nádraží dojde i ke změnám vedení tras některých autobusů. Zásadní změny pocítí především obyvatelé Závodí, protože stávající nádraží nahradí nově autobusové zastávky. Přesun autobusového nádraží, který je jednou z největších dopravních investic Berouna za poslední roky, by měl být dokončen na podzim letošního roku. V současnosti město čeká na výsledky jednání, během kterých Beroun žádal o dodatečné rozšíření projektu o dalších 14,8 milionů korun, které se podařilo při výběrovém řízení ušetřit.
Součásti projektu
* komplexní vyřešení a úpravA celkem 22 300m2 plochy * nová okružní křižovatka * šestnáct míst pro krátkodobé stání a parkoviště pouze pro výstup a nástup * tři nové odjezdové ostrůvky s 9 odjezdovými stáními * vybudování chodníků, části cyklostezky a nové veřejné osvětlení * nová čekárna a úschovna kol * revitalizace zeleně a vysázení desítek vzrostlých stromů a keřů

Z TZ města Beroun
V Berouně se přemístí autobusové nádraží k vlakovému. Snímky z ledna 2013

Beroun: Na místě nového autobusového nádraží se již budují nová autobusová stání
Foto Arriva
Beroun: Na místě nového autobusového nádraží se již budují nová autobusová stání
Foto Arriva
Beroun: Na místě nového autobusového nádraží se již budují nová autobusová stání
Foto Arriva
Beroun: Na místě nového autobusového nádraží se již budují nová autobusová stání
''Staré'' autobusové nádraží na Zborovském nábřeží a prostor před železničním nádražím v lednu 2013 © BUSportál