Autobusy z Česka pomohou na Ukrajině
Tři autobusy Solaris Urbino 12 z vozového parku Dopravního podniku Ostrava dnes odjely jako pomoc pro Ukrajinu. Převoz techniky je zajišťován příslušníky HZS ČR. Foto DPO

Z Ostravy odjely tři autobusy Solaris Urbino 12 do Lvova. Na pomoc se vydal i hasičský vůz. Pomoc nabídly také další dopravní podniky.
Z Ostravy odjely tři autobusy Solaris Urbino 12 do Lvova. Na pomoc se vydal i hasičský vůz. Pomoc nabídly také další dopravní podniky.
Tři autobusy Solaris Urbino 12 z vozového parku Dopravního podniku Ostrava (DPO) odjely 2. června jako pomoc pro Ukrajinu. Jedná se o dodávku, která je na základě dohody mezi Českou republikou a Ukrajinou darem v rámci humanitární pomoci. Hodnota daru je 220 tisíc korun. Pomoc zorganizovalo město Ostrava.

Za ukrajinskou stranu je příjemcem daru Hlavní odbor státní pohotovostní služby Ukrajiny ve Lvově. Dodávka je součástí komplexního daru města Ostrava Ukrajině, který obsahuje i hasičské vozidlo s 52 metrovým automobilovým žebříkem.

Jde o dieselové vozy, které pro provoz MHD v Ostravě již nevyužíváme. Byly vyřazeny v rámci obnovy vozového parku. Je to ale plně provozuschopná technika, která jinde může smysluplně posloužit. Jsme rádi, že město tento krok iniciovalo, a Dopravní podnik Ostrava tak může být součástí humanitární pomoci Ukrajině. Laskavost a spolehlivost jsou hodnoty, na kterých Dopravní podnik Ostrava stojí, a těší nás, že máme příležitost ukázat, že nejde jen o prázdná slova,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO.

Darované vozy jsou směřovány do města Lvov, kde by měly sloužit k přepravě ve veřejné dopravě. S ohledem na potřeby ukrajinské strany však není vyloučeno i jejich využití jinde při převozu nemocných či raněných.

Převoz techniky je zajišťován příslušníky HZS ČR, kteří se také organizačně podílí na předání daru ukrajinské straně. Rovněž je potřeba zmínit i bezúplatnou pomoc pražské společnosti Gerlach s. r. o. při zajištění celního odbavení.

O darování vozidel ukrajinským městům uvažuje více dopravních podniků, pomoc je koordinována se zástupci vedení českých i ukrajinských měst.

Podle Sdružení dopravních podniků mohou, kromě Ostravy, darovat vozy, které budou v následujících 12 měsících vyřazovat, také Plzeňské městské dopravní podniky. Konkrétně 7 autobusů, 9 tramvají a 2 trolejbusy. Dopravní podnik města Ústí nad Labem přislíbil 3 kapacitní trolejbusy, Dopravní podnik města Jihlavy by mohl věnovat 6 trolejbusů Škoda 24Tr, Dopravní podnik hl.m. Prahy nabídne asi 20 starších tramvají a případně i provozuschopné autobusy.

Problém je s cenou dopravy tramvají a trolejbusů. Jednání probíhají, české dopravní podniky jsou připravené s obnovou vozových parků ukrajinských měst pomoci.