Autobusy a nákladní vozy budou vybaveny systémem EDR
"Černou skříňku" budou muset mít podle připravované novely nařízení o "schvalování typu motorových vozidel" všechny nové typy autobusů a nákladních vozidel od ledna 2026.

EDR zaznamenává data o překročení předem definovaných událostí, například rychlosti, stavu brzdění, zásahů do řízení, které následně slouží ke zjišťování příčin dopravních nehod a nacházení a zavádění nových pokročilých bezpečnostních systémů ve vozidlech a na komunikácích. Povinné je od července pro osobní vozy a dodávky. Do ledna 2026 bude součástí homologací nových typů autobusů a nákladních vozidel.

EDR zaznamenává data o překročení předem definovaných událostí, například rychlosti, stavu brzdění, zásahů do řízení, které následně slouží ke zjišťování příčin dopravních nehod a nacházení a zavádění nových pokročilých bezpečnostních systémů ve vozidlech a na komunikácích. Povinné je od července pro osobní vozy a dodávky. Do ledna 2026 bude součástí homologací nových typů autobusů a nákladních vozidel.

EDR (Event Data Recorder) je zařízení nainstalované v dobře chráněném prostoru ve vozidle, které ukládá informace o vozidle v případě, že nastane předem definovaná událost. EDR musí být od července 2022 vybavena všechna nově homologovaná vozidla kategorie M1 a N1, tj. osobní automobily a dodávky, a od července 2024 pak všechna nově vyrobená vozidla kategorie M1 a N1 bez ohledu na datum uvedení na trh.

Podle Evropské komise vyžaduje Nařízení o obecné bezpečnosti přijetí technických požadavků a zkušebních postupů týkajících se záznamů (zapisovačů) EDR také u autobusů (kategorie M2, M3) a nákladních automobilů (N2 a N3).

Připravuje se proto změna Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 ze dne 27. listopadu 2019 o požadavcích na schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro tato vozidla, pokud jde o jejich obecnou bezpečnost a ochranu cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu. Technické požadavky v nových kategoriích budou platné od ledna 2026 pro nové typy vozidel a od 7. ledna 2029 pro všechna nová vozidla.

Komise žádá o názor na připravovaná nová pravidla pro schvalování typu těžkých vozidel a samostatných technických celků. Feedback můžete poskytnout zde.