Autobusoví dopravci v první vlně výběrových řízení ve Středočeském kraji vybráni
Provoz autobusové dopravy od roku 2024 na deset let obhájila na Rakovnicku společnost Transdev Střední Čechy. Foto Transdev SČ

Rada Středočeského kraje projednala výběr dopravců v prvních osmi oblastech, kteří začnou provozovat autobusovou dopravu od 1. prosince 2024 po dobu deseti let.  Na Velvarsku nově vyjedou Autobusy Karlovy Vary, u cestujících oblíbený a několik let nejlepší dopravce v PID, Martin Uher, skončí na Mníšecku.

Rada Středočeského kraje projednala výběr dopravců v prvních osmi oblastech, kteří začnou provozovat autobusovou dopravu od 1. prosince 2024 po dobu deseti let.  Na Velvarsku nově vyjedou Autobusy Karlovy Vary, u cestujících oblíbený a několik let nejlepší dopravce v PID, Martin Uher, skončí na Mníšecku.

Středočeský kraj zaplatí za dopravní obslužnost autobusy v osmi oblastech (mezi lety 2024–2034) více než sedm miliard korun. Radní na svém zasedání 6. dubna 2023 projednali návrh vybraných uchazečů a doporučili ho schválit i zastupitelům. „Jde o oblasti Kladenska, Hostivicka, Rakovnicka, Mníšecka, Mnichovohradišťska, Líbeznicka, Velvarska a Hořovicka. Šest oblastí jsme zadali jako společný zadavatel společně s hlavním městem Prahou, dvě, posledně jmenované, jsme soutěžili sami,“ jmenuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. Celkem obdrželi zadavatelé 31 nabídek, pro každou oblast 2 - 6 nabídek.

Zadávací řízení na nové smlouvy o veřejných službách probíhají ve čtyřech vlnách a v každé z nich bylo soutěženo 8 až 10 oblastí. Předložené nabídky jsou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny. „Požadovaná kvalita a úroveň služeb je zajištěna v zadávacích podmínkách jednotným standardem kvality PID, proto nebyla potřebná další kritéria, která by například zohledňovala bezbariérovost dopravy, vybavenost autobusů a další požadavky. Hlavním důvodem je udržení jednotné úrovně kvality ve všech soutěžených svazcích linek ve všech oblastech,“ vysvětluje Petr Borecký.

Středočeský kraj chce cestujícím neustále poskytovat kvalitní služby. „Této myšlence podřizujeme i vozový park. Ten by měl být výrazně omlazen. Ve výbavě autobusů požadujeme například klimatizaci a další výbavové prvky, které maximálně zpříjemní cestu, včetně nízkopodlažnosti, aby byla doprava pohodlná pro osoby na vozíku anebo pro maminky s kočárky,“ konstatuje Petr Borecký a pokračuje: „Novinkou budou sčítací rámy ve dveřích, díky kterým budeme moci optimálně plánovat dopravu. Dále chceme, aby se na linkách objevovaly i nízko – a bezemisní autobusy.“

Vybraní dopravci budou zajišťovat obslužnost od prosince 2024 po dobu deseti let. Návrh ještě musí schválit krajští zastupitelé a také pražští radní, potom budou uzavřeny příslušné smlouvy.

Vybraní dopravci pro jednotlivé oblasti a nabídkové ceny v Kč bez DPH za jeden rok plnění:

  • ČSAD MHD Kladno, oblast Kladensko, nabídková cena přibližně 121,2 milionu Kč
  • ČSAD MHD Kladno, oblast Hostivicko, nabídková cena přibližně 62,5 milionu Kč
  • Transdev Střední Čechy, Rakovnicko, nabídková cena přibližně 153,1 milionu, jen o necelých 700 tisíc více nabídlo ČSAD MHD Kladno
  • ČSAD Benešov, Mníšecko, nabídková cena přibližně 101,9 milionu Kč
  • Okresní autobusová doprava Kolín, Mnichovohradišťsko, nabídková cena přibližně 120,1 milionu Kč
  • ČSAD Střední Čechy, Líbeznicko, nabídková cena přibližně 139 milionů Kč
  • Autobusy Karlovy Vary, Velvarsko, nabídková cena přibližně 59,2 milionů Kč, o přibližně 1,6 milionů méně než druhá ČSAD Střední Čechy
  • ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, Hořovicko, nabídková cena přibližně 80 milionů Kč