Autobusem na dovolenou podle nových pravidel
Ilustrační foto nový MAN Coach, CDS Náchod

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní dopravě. Nová úprava nařízení (ES) 561/2006 může zjednodušit práci některým řidičům, ale také zpříjemnit dovolenou turistům. Úpravu pracovního režimu řidiče přináší nařízení EU 2024/1258 s účinností od 22. 5. 2024. Jeho cílem je upravit rozdílně podmínky v nákladní a jednorázové příležitostné osobní dopravě z důvodu zvýšení kvality poskytovaných služeb v osobní dopravě a zajištění větší flexibility řidičů.

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní dopravě. Nová úprava nařízení (ES) 561/2006 může zjednodušit práci některým řidičům, ale také zpříjemnit dovolenou turistům. Úpravu pracovního režimu řidiče přináší nařízení EU 2024/1258 s účinností od 22. 5. 2024. Jeho cílem je upravit rozdílně podmínky v nákladní a jednorázové příležitostné osobní dopravě z důvodu zvýšení kvality poskytovaných služeb v osobní dopravě a zajištění větší flexibility řidičů.

Změna ovlivní režim některých řidičů v zájezdové dopravě, ale i způsob provádění kontroly. Předně rozšířila možnosti využití odložení týdenního odpočinku až na 12 dnů také v čistě vnitrostátním režimu.

Řidič může nastoupit na svůj denní odpočinek až o jednu hodinu později, za předpokladu, že jeho denní doba řízení nepřesáhla 7 hodin. To v praxi znamená, že předepsaný odpočinek v délce 9 nebo 11 hodin nemusí řidič stihnout vyčerpat do 24 hodin od skončení předchozího denního nebo týdenního odpočinku, ale stačí tuto podmínku splnit do 25 hodin. Odchylka je lehce komplikovaná, protože neumožňuje odložení odpočinku každý den. Pokud trvá jednorázová přeprava alespoň 6 dnů, je povolena jedna odchylka, pokud alespoň 8 dnů, pak mohou být odpočinky posunuty celkem dvakrát.

Co se týče přestávek, zůstává maximální doba řízení bez přestávky nezměněná, stejně jako délka přestávky. Nově je ale možné v některých typech osobní dopravy rozdělit přestávku na 2 části, z nichž žádná nebude kratší než 15 minut. To znamená, že správně čerpaná přestávka je také 30 + 15 minut nebo například 20 + 25 minut.

Malou komplikací pro řidiče a kontrolory je ale způsob prokazování splnění podmínek pro nově zavedené odchylky. Protože se změny netýkají osobní linkové dopravy, a některé ani běžných krátkodobých příležitostných přeprav, musí být druh dopravy při silniční kontrole jasně rozpoznatelný. Do té doby, než budou zavedeny změny ve funkci digitálních tachografů, kdy bude možné rozlišit linkovou a příležitostnou dopravu, přišla Evropská komise s náhradním řešením.

Dočasně má mít řidič u sebe ve vozidle, pokud hodlá uplatňovat nové odchylky, jízdní listy (zelený formulář) nebo jejich kopie vztahující se ke všem takto provedeným přepravám, a to za tzv. kontrolované období 28 dnů, resp. 56 dnů. Jízdními listy se prokazuje nárok na odchylku také ve vnitrostátní dopravě, kde by se list jinak používat nemusel! Kopie lze předkládat také v elektronické podobě, popisuje Centrum služeb pro silniční dopravu.