Arriva navázala spolupráci s Univerzitou Pardubice
Úvodní přednášku pro studenty Dopravní faktulty Jana Pernera Univerzity Pardubice obstaral 2. listopadu 2022 generální ředitel Arrivy Daniel Adamka. Dalšími řečníky už budou lidé z Arrivy napříč obory se zaměřením přímo na jednotlivé činnosti v dopravní firmě. Foto Arriva

Prostřednictvím odborných přednášek studenti Dopravní fakulty nahlédnou do fungování dopravní firmy a získají zkušenosti z praxe i aktuální přehled o situaci ve veřejné dopravě v České republice.

 

Prostřednictvím odborných přednášek studenti Dopravní fakulty nahlédnou do fungování dopravní firmy a získají zkušenosti z praxe i aktuální přehled o situaci ve veřejné dopravě v České republice.

 

Generální ředitel Arrivy Daniel Adamka a děkan Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. podepsali vzájemnou smlouvu o spolupráci. Tématické přednášky přiblíží studentům chod dopravní firmy a moderní trendy v autobusové i železniční dopravě a možná přilákají více odborníků do dopravních firem.

Studenty Univerzity Pardubice, dopravní fakulty Jana Pernera, v úterý 2. listopadu na první přednášce seznámil se základním fungováním Arrivy, s jejími prioritami, zelenými plány i dalšími projekty nejen v autobusové, ale i v železniční dopravě, generální ředitel Arrivy Daniel Adamka. Náhled pod pokličku Arrivy i fungování dopravní firmy tím nekončí. Původní myšlenka z roviny IT v dopravní firmě se rozšířila na všechny obory napříč společností a do dlouhodobého a kontinuálního cyklu přednášek o fungování dopravní firmy.