ARRIVA na Slovensku začala testovat ekologické brzdy

Nový typ ekologických brzd v příměstských autobusech Arrivy má přispět ke zvýšení čistoty ovzduší na autobusových zastávkách, na křižovatkách a v jejich okolí. Účinnost nové technologie měří speciální zařízení.  V rámci evropského projektu RE-BREATH nové brzdy zkouší Arriva i v italském Bergamu.

Reklama

Nový typ ekologických brzd v příměstských autobusech Arrivy má přispět ke zvýšení čistoty ovzduší na autobusových zastávkách, na křižovatkách a v jejich okolí. Účinnost nové technologie měří speciální zařízení.  V rámci evropského projektu RE-BREATH nové brzdy zkouší Arriva i v italském Bergamu.

Doprava je jeden z nejvýznamnějších znečišťovatelů ovzduší v Bratislavském kraji. Až 60% emisí z dopravy připadá na automobilovou dopravu, přičemž tato v BSK tvoří 40% celkové produkce emisí v rámci automobilové dopravy v SR. Příčinou je, že individuální automobilová doprava tvoří podíl až 73 % na celkovém objemu dopravy. Toto chceme změnit. Proto děláme konkrétní kroky k tomu, abychom lidi motivovali přestoupit z aut do veřejné dopravy. I proto je důležité, že náš regionální autobusový dopravce ARRIVA se zapojil do projektu Re-Breath,“ řekla Alžběta Ožvaldová, místopředsedkyně Bratislavského samosprávného kraje na prezentaci projektu veřejnosti.

Nové ekologické brzdy vyvinula italská společnost Brembo, která je globálním lídrem ve výrobě brzdových systémů. Homologizované a certifikované brzdy společnost ARRIVA instalovala do pěti autobusů, které vozí cestující na trase Bratislava - Pezinok. Tři měřící přístroje, které zachycují mikročástice PM10 ve vzduchu instalovali na autobusových zastávkách u nádraží v Pezinku pracovníci Národního výzkumného střediska (CNR) z Itálie. Testování je součástí mezinárodního projektu Re-Breath podpořeného z programu LIFE Evropské unie. Jeho partnery jsou společnosti ARRIVA na Slovensku, Arriva Italia, Brembo, italské Národní výzkumné středisko (CNR) a město Bergamo. Cílem probíhající fáze projektu je zjistit, jak nová technologie vyvinutá společností Brembo přispívá ke zvýšení čistoty a kvality ovzduší na autobusových zastávkách i v hustém provozu.

"RE-BREATH” (REduction of Brake weaR Emissions in the Transport sector - Snížení emisí z brzdění v odvětví dopravy) je projekt financovaný z programu LIFE PROGRAMME Evropské komise v oblasti udržitelné městské mobility.

Záměrem projektu je změřit a prokázat snížení emisí v souvislosti s brzdovým systémem autobusů na zastávkách a jiných frekventovaných místech, ale také podpořit vnitrostátní orgány při odhadu emisí jiných než výfukových plynů pro prokázání snížení míry opotřebení brzd a následné zvýšení životnosti brzdového systému v porovnání s tradičními řešeními. To by mělo přispět k výrobě udržitelnějších modelů.

Projekt RE-BREATH byl zahájen v srpnu 2022 a bude trvat 36 měsíců s celkovým rozpočtem 3 241 827,28 EUR, z čehož je 1 945 096,28 EUR financovaných z Evropského programu LIFE.


ARRIVA na Slovensku začala testovat ekologické brzdy
Nové ekologické brzdy vyvinula italská společnost Brembo, která je globálním lídrem ve výrobě brzdových systémů. Homologizované a certifikované brzdy společnost ARRIVA instalovala do pěti autobusů, které vozí cestující na trase Bratislava - Pezinok. Mikročástice PM10 ve vzduchu měří tří přístroje v Pezinku. Foto Arriva
ARRIVA na Slovensku začala testovat ekologické brzdy
Tři měřící přístroje, které zachycují mikročástice PM10 ve vzduchu instalovali na autobusových zastávkách u nádraží v Pezinku pracovníci Národního výzkumného střediska (CNR) z Itálie. Foto Arriva