Zařízení NACAS umístěné v objektech obecních úřadů v Jesenici a v Dolních Břežanech využívá společnost Connex Praha.
Zařízení NACAS umístěné v objektech obecních úřadů v Jesenici a v Dolních Břežanech využívá společnost Connex Praha.
V první polovině květa 2005 bylo ve spolupráci se společností APEX spol. s r.o. a obecními úřady v Jesenici a Dolních Břežanech instalováno zařízení pro seřizování přesného času a evidence vozidel NACAS.

V současné době je NACAS umístěn v objektech obecních úřadů v Jesenici a v Dolních Břežanech. V těchto lokalitách jsou garantovány návaznosti projíždějících linek PID, a proto společnost Connex Praha, s.r.o. , držitel certifikace ISO 9001:2000, chce zajistit bezproblémové cestování. Umístění NACASu se plánuje také do Strančic, kde je přestupová vazba na ČD a do Říčan. Zařízení využívá k seřízení přesného času ve vozidle již používaných komponentů PPN24A a navíc umožňuje využití pro evidenci odjezdů a příjezdů v garáži. Tuto aplikaci implementovala společnost APEX spol. s r.o. v provozech DP hl.m. Prahy a v současné době probíhá jednání o zkušebním provozu ve společnosti Connex Praha, s.r.o.

Zdroj: Connex Praha

Informace o NACAS 2 od APEX

Zařízení pro nastavení času NACAS 2 slouží k nastavení jednotného času ve vozidlech městské a regionální veřejné dopravy. Může být také použito jako rádiový maják pro vytvoření rádiové pole v okolí vrátnice v systému evidence výjezdu a příjezdu vozidel.

Zařízení NACAS 2 přijímá pomocí externího přijímače přesný čas ze systému družic GPS. Přesný čas je dále vysílán na kmitočtu 86,79 MHz. V dopravních prostředcích projíždějících rádiovým polem NACAS 2 je tento signál přijímán ve vozidlech povelovým přijímačem PPN24A. Po zpracování informace palubním počítačem vozidla dojde k nastavení přesného (jednotného času) a předání tohoto času na zobrazovač času a tarifního pásma (např. GTC24B) a na elektronické označovače jízdenek.

NACAS 2 se umísťuje zpravidla na budovy tak, aby vývody pro kabely směřovaly dolů a přijímač GPS byl nahoře. Tento přijímač může být umístěn i mimo hlavní krabici tak, aby „viděl“ alespoň ½ oblohy. Potom je možné krabici se zbytkem zařízení umístit i skrytě v budově. Při montáži krabice je nutné sejmout horní víko. Na tyč je možné připevnit zařízení pomocí speciálních příchytek. Zařízení NACAS 2 je možné připevnit čtyřmi vruty umístěnými v rozteči 210 x 280 mm. Při připevnění na zeď použijeme hmoždinky o průměru 8-10 mm. Použijeme-li upevnění pouze dvěma vruty, je třeba použít úhlopříčné umístění upevňovacích otvorů. Díry pro upevnění je vhodné vrtat podle předem připravené šablony. Upevňovací otvory jsou dostupné při sejmutém horním krytu krabičky.

NACAS 2 se připojuje na napájecí napětí 230 V, 50 Hz kabelem 2 x 1 mm2 na svorkovnici S1. Je jištěn tavnou pojistkou P1 0,6A/250V. Z důvodu bezpečnosti práce je nutno montáží pověřit osobu způsobilou podle vyhlášky č. 50/78 Sb.

Technické parametry

Rozměry (š x v x h) 250 x 330 x 140 mm
Váha cca 3.2 kg
Napájení 230V, 50Hz
Příkon max.. 20 VA
Vysílaný kmitočet 86.790 MHz
Výkon vysílače nastavitelný max. 0.2W
Modulace FSK Kmitočtový zdvih ±3.5 kHz
Rozsah pracovních teplot -20°C až +60°C
Rozsah skladovacích teplot -40°C až +60°C

Zdroj: APEX