ADSSF základní informace
Nové představenstvo ADSSF od 1.1.2023. Zleva – Mgr. Štefan Vorčák – člen představenstva, Ing. Jindřich Poláček – prezident ADSSF, Ing. Richard Latislav – 1. viceprezident ADSSF. Foto ADSSF

Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska.


Prezident: Jindřich Poláček

ředitel ARRIVA autobusy a.s.
adssf@csaduh.cz

22. ledna 1991 podepsali zástupci dvaceti jedna podniků a dvou učilišť, které se osamostatnily po rozpadu s.p. ČSAD Brno, na ustavující valné hromadě konané v zasedací místnosti ÚAN Zvonařka v Brně,smlouvu o založení nezávislého, nepolitického, dobrovolného sdružení. Tím byl dán základ pro vznik Asociace s.p. ČSAD Jihomoravského kraje, která se rok nato přejmenovala na Asociaci dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska (ADSSF) a umožnila členství subjektům i z dalších moravských a českých regionů. Členská základna ADSSF se tak během následujících let postupně rozrůstala o další rozhodující firmy podnikající v oboru mezinárodní a tuzemské osobní a nákladní dopravy či činnostech na ně navazujících. V roce 2023 je členem asociace 24 firem.
 
Hlavní cíle a poslání ADSSF
 

Základním cílem a posláním ADSSF je hájit společně profesní a specifické zájmy svých členů (především v oblasti veřejné linkové osobní dopravy, tuzemské a mezinárodní nákladní dopravy, přepravních systémů, logistiky, obchodně - technických služeb a technické základny, ekonomické, daňové a cenové, právní a zaměstnanecké aj.) u orgánů státní správy a samosprávy a iniciativně se podílet na tvorbě, doplnění a změnách právních předpisů, ovlivňujících podnikání v silniční dopravě. Tato orientace je potvrzena ve stanovách ADSSF, navíc v nich byla zvýrazněna i úloha asociace ve zvyšování profesionality a kvality managementu členských firem pořádáním seminářů a školení. ADSSF spolupracuje s ostatními profesními svazy a sdruženími u nás i v zahraničí. Činnost ADSSF tak představuje významnou odbornou platformu pro řešení problémů v silniční dopravě, pro prosazování oprávněných zájmů dopravců, získávání nových informací i výměnu zkušeností.

Orgány Asociace dopravních, spedičních, servisních firem Čech, Moravy a Slezska jsou valná hromada, která se schází zpravidla 4x do roka, a volené pětičlenné představenstvo a tříčlenná revizní komise ADSSF.

ADSSF si vydobyla významnou pozici mezi profesními uskupeními v klíčovém odvětví národního hospodářství - v silniční dopravě. "Naše asociace není silná počtem členů, ale reprezentuje tisíce zaměstnanců našich firem, disponuje mnoha tisícovkami kamionů a autobusů. Především ale disponuje desítkami kvalitních odborníků, kteří soustavně a zásadním způsobem ovlivňují vývoj silniční dopravy v naší zemi a  zastávají rozhodující posty i v nejvýznamnějších a nejvíce uznávaných odborných seskupeních u nás, a to ve Svazu průmyslu a dopravy ČR a ČESMAD BOHEMIA, s nimiž nerozlučně drží vysokou odbornost, postavení a pozitivní aktivitu českých dopravních firem, ale i ve vedení řady světových a evropských organizací. Společně s nimi bude ADSSF i v dalším období nekompromisně a neúnavně bojovat za zlepšení podmínek pro naše podnikání, vyvíjet tlak na státní správu ve všech jejích sférách konečně k uplatňování zákonů a především odborného dozoru v silniční dopravě, aby z trhu zmizeli "rádoby" podnikatelé a aby zadarmo nevnikaly na český trh zahraniční firmy, neboť naše vláda a Parlament zatím pro podporu a především objektivní obranu domácích podnikatelů v porovnání se zeměmi bývalé "patnáctky" EU tak mnoho v silniční dopravě nevykonaly," uvedl prezident ADSSF Ing. Jaroslav Hanák, který stál v čele asociace od jejího vzniku v roce 1991 a od roku 2023 je po zvolení nového vedení jejím Čestným prezidentem.