3ČSAD se mění na Transdev Slezsko a.s.
Transdev Slezsko provozuje například MHD v Havířově. Letos zde nasadí 15 nových autobusů Iveco Streetway na CNG a jeden kloubový. Foto ČSAD Havířov

ČSAD Frýdek - Místek a ČSAD Karviná se fúzí sloučily s ČSAD Havířov, která je nově Transdev Slezsko. Nadnárodní skupina má v Česku pět společností: Transdev Česká republika, Transdev Střední Čechy, Audisbus, Transdev Morava a Transdev Slezsko.

ČSAD Frýdek - Místek a ČSAD Karviná se fúzí sloučily s ČSAD Havířov, která je nově Transdev Slezsko. Nadnárodní skupina má v Česku pět společností: Transdev Česká republika, Transdev Střední Čechy, Audisbus, Transdev Morava a Transdev Slezsko.

V pátek 1. září proběhla valná hromada akcionářů společnosti ČSAD Havířov a.s., na které bylo přijato rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společností ČSAD Frýdek – Místek a.s. a ČSAD Karviná a.s., na jejichž základě byla s účinností od 1. září 2023 schválena fúze sloučením společností ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s. se společností ČSAD Havířov a.s. Zároveň valná hromada ČSAD Havířov a.s. rozhodla o změně názvu nástupnické společnosti z ČSAD Havířov a.s. na Transdev Slezsko a.s. O všech těchto změnách již byl provedený zápis v obchodním rejstříku.

Veškeré jmění zanikajících společností přešlo v důsledku fúze na nástupnickou společnost a zanikající společnosti ČSAD Frýdek – Místek a.s. a ČSAD Karviná a.s. byly k datu 1. 9. 2023 vymazány z obchodního rejstříku.

Společnost Transdev Slezsko a.s. bude pokračovat jak ve své původní podnikatelské činnosti, tak i v dosavadní činnosti zaniklých společností ČSAD Frýdek – Místek a.s. a ČSAD Karviná a.s. v nezměněném rozsahu. Společnost Transdev Slezsko a.s. bude současně bez jakýchkoliv změn a přerušení realizovat existující dodávky služeb a smluvních plnění. Postupně proto dojde k výměně loga provozovatele na autobusech, jízdenkách, v jízdních řádech atp. za nové označení Transdev.

Ve vztahu s obchodními partnery nedochází k žádným zásadním změnám. Veškeré smluvní dokumenty a ujednání zůstávají nadále platné a účinné bez omezení, aniž by bylo nutné je ve výše uvedené souvislosti měnit či uzavírat smlouvy nové nebo činit jakékoliv jiné právní kroky.

"Společnost Transdev se v České republice začíná postupně etablovat napříč celou republikou jako jedna výrazná značka. Fúze tří samostatných společností tuto skutečnost ještě více umocňuje a napomáhá nám v rámci trhu získávat stabilnější pozici. Abychom značku Transdev v České republice ještě více podpořili, byl také spuštěný nový vzhled národní webové stránky www.transdev.cz," uvádí tisková zpráva společnosti.

Transdev přepraví téměř 11 milionů cestujících denně a zaměstnává více než 100 000 lidí. Transdev je ve společném vlastnictví skupiny Caisse des Dépôts (66 %) a skupiny Rethmann (34 %). V roce 2022 dosáhla skupina s 84 000 zaměstnanci v 19 zemích celkových tržeb ve výši 7,7 miliardy eur.

V České republice obsluhuje pět společností Transdev 320 pravidelných linek a provozuje více než 940 autobusů.

Transdev


3ČSAD se mění na Transdev Slezsko a.s.
Okresy působností jednotlivých společností ve skupině Transdev. Zdroj Transdev
3ČSAD se mění na Transdev Slezsko a.s.