1 033 elektrobusů pro německou veřejnou dopravu
VDV Akademie, vzdělávací instituce Asociace německých dopravních podniků (VDV), pořádala 27. a 28. března odbornou konferenci a výstavu k mobilitě budoucnosti. Ro roku 2030 má v Německu jezdit téměř 8,5 tisíce elektrických autobusů. Foto VDV

Spolkové ministerstvo dopravy potvrdilo na konferenci Asociace německých dopravních podniků (VDV) o elektrických autobusech ElekBu financování nákupu pro 59 dopravních společností. V roce 2022 přibylo v Německu 620 e-busů, v plánu je pořízení dalších 6 600 do roku 2030.

Reklama

Spolkové ministerstvo dopravy potvrdilo na konferenci Asociace německých dopravních podniků (VDV) o elektrických autobusech ElekBu financování nákupu pro 59 dopravních společností. V roce 2022 přibylo v Německu 620 e-busů, v plánu je pořízení dalších 6 600 do roku 2030.

Státní tajemník Michael Theurer předal v rámci konference VDV certifikáty pro 59 dopravních společností, a tedy přibližně 1 033 dalších e-busů pro Německo.  Viceprezident VDV Werner Overkamp: „Zřejmě žádné jiné financování je cílenější a řídí rozvoj v celém sektoru dopravy tak efektivně jako tento federální program financování. Je to mimořádně důležitý krok vpřed pro mnoho dopravců, kteří začínají s elektrickou mobilitou pro autobusy nebo ji dále rozšiřují pro zcela bez emisí v budoucnu. Federální financování je nezbytné, a to jak pro nákup vozidel, tak pro přeměnu infrastruktury. Pro společnosti to znamená přejít od technologie pohonů a infrastruktury na bázi fosilních paliv k moderním depům pro elektromobilitu, s moderním managementem nabíjení a skladování, s novými bezpečnostními požadavky na vysokonapěťovou techniku ​​– a s kvalifikací našich zaměstnanců. Tento krok vítáme a vidíme, že federální vláda chce dostát své odpovědnosti i v budoucnu.“

Od roku 2021 do současnosti proběhly a probíhají dvě takzvané „výzvy“. Jsou součástí německého vládního programu na financování elektrických autobusů v výši 1,25 miliardy eur do roku 2024. V první výzvě bylo zažádáno o financování přibližně 5 000 autobusů, přičemž 3 174 autobusů (přibližně 63 procent) bylo skutečně financováno. Do druhého kola byly podány žádosti o financování asi 3 700 autobusů, schváleno bude asi 1 200 až 1 400 autobusů (asi 32 procent). Druhá výzva není zatím ukončena a plánovaná je třetí výzva. „Federální vláda oznámila další kolo pro rok 2023 a další je plánováno na rok 2024. Pak bychom mohli očekávat 500 dalších e-busů v každé výzvě. Je to přesně to tempo, které potřebujeme ke splnění cílů směrnice o čistých vozidlech a proto, abychom se do roku 2030 přiblížili našim společným cílům v oblasti ochrany klimatu," dodává Werner Overcamp.

Tempo expanze vozového parku e-busů v Německu zůstává vysoké, stále více měst a regionů převádí svou autobusovou dopravu na bezemisní elektrifikovaná vozidla. V roce 2022 přibylo v Německu 620 elektrobusů (v roce 2021 to bylo 581 ks), v provozu bylo 1 884 elektrických autobusů, což představuje nárůst o téměř o 50 procent, stále to ale odpoídá podílu jen 3,5 procenta. Dopravní podniky mají konkrétní plány pořídit do roku 2023 dalších zhruba 6 600 e-busů. Znamenalo by to téměř 8 500 e-busů na německých silnicích (zdroj E-Bus Radar společnosti PWC).

Spolkovou zemí s nejvíce elektricky poháněnými autobusy je Severní Porýní-Vestfálsko: na silnici jezdí 382 vozidel (analýza bere v úvahu autobusy s více než osmi sedadly pro cestující třídy M3 s pohony, které jsou považovány za „čisté“ nebo „bezemisní“ ve smyslu „směrnice o čistých vozidlech“ Evropská unie). Více než 100 elektrobusů je v Hesensku (292 vozidel), Hamburku (228), Dolním Sasku (193), Bavorsku (156), Berlíně (149), Šlesvicku-Holštýnsku (140) a Bádensku-Württembersku (119). Ve zbývajících spolkových zemích je v provozu celkem 225 elektrobusů. Lze tak identifikovat jasný předěl mezi východem a západem: ze šesti států na východě Spolkové republiky měl zatím pouze Berlín více než 100 e-busů.

Města s nejvíce čistě elektrickými autobusy jsou Hamburk (225 vozidel), Berlín (149) a Kolín nad Rýnem (133). Průkopníkem ve venkovských oblastech je okres Ludwigslust-Parchim v Meklenbursku-Předním Pomořansku: jezdí zde 45 čistě elektricky poháněných autobusů – přibližně tolik jako v Hannoveru nebo Norimberku (každý 46).

Lídrem na vodíkovou technologii je region Kolína nad Rýnem, v provozu je již 72 autobusů na palivové články. Na druhém a třetím místě následují Wuppertal (20) a Frankfurt (13). Trolejbusy jezdí ve třech německých městech: Solingen, Esslingen a Eberswalde.

Více než 80 procent v současnosti provozovaných e-busů v Německu pochází od pěti výrobců: Mercedes-Benz (692), Solaris (372), VDL (299), MAN (119) a BYD (76).

Bateriové elektrobusy jsou v současnosti stále výrazně dražší než běžné typy vozidel. Například 12metrový sólo autobus s bateriovým elektrickým pohonem stojí oproti běžnému s naftovým pohonem přibližně dvaapůlkrát tolik. Investice jsou také nutné do zřízení dobíjecí infrastruktury a do rozšíření a modernizace dep. Pořizovací náklady na autobusy s palivovými články jsou ještě vyšší.

VDV, E-Bus-Radar 2023