Reklama
Reklama
Zprávy

Po dohodě s Ministerstvem dopravy uveřejňuje BUS Portál vybraná aktuální témata z webu ministerstva. Odkazujeme na INTERBUS - dohodu o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a

Po dohodě s Ministerstvem dopravy uveřejňuje BUS Portál vybraná aktuální témata z webu ministerstva. Odkazujeme na INTERBUS - dohodu o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (RTF 300 kB) + přílohy 1-5 (RTF 100 kB) ze 14. 2. 2003 - naleznete ZDE

person dabra  date_range 24.02.2003

Vzhledem k tomu, že se Dopravák dostává do rukou především dopravcům, vybíráme informace, které zaujmou hlavně cestující veřejnost.

Vzhledem k tomu, že se Dopravák dostává do rukou především dopravcům, vybíráme informace, které zaujmou hlavně cestující veřejnost. Internetová forma Dopraváku není zatím k dispozici. Z obsahu: - Představuje se Connex Morava a.s. - Firmy ADSSF se představily na veletrzích - Ekobusy pro ČSAD BUS Ústí nad Labem - Nová STK ve Veselí nad Moravou - Cyklobusy na jihu Čech - Charitativní aktivity ČSAD BUS Ústí nad Labem Přes tři miliony korun bude využito z prostředků Jihočeského kraje a ČSAD JIHOTRANS k zahájení provozu CYKLOBUSŮ - tj. autobusů pro turisty i jejich jízdní kola. Trasy jižně od Budějovic navážou na obdobný systém provozovaný na Šumavě. Od 15.června budou sloužit cyklobusy i turistický informační systém na jejich zastávkách, zároveň bude vydán souhrnný regionální katalog služeb pro cykloturistiku a venkovskou turistiku vůbec. ČSAD Jihotrans představuje zejména na veletrzích cestovního ruchu "hotelbus", umožňující cestování za rozumnou cenu v relativním pohodlí s maximem poznání. Na IDS (Integrovaný dopravní systém) se mohou těšit i na Prostějovsku. V první etapě FTL-BUS řeší propojení MHD v Prostějově s linkami ve směru Plumlov, Prostějovičky a Hamry. 2.číslo Dopraváku informuje i o našem BUS Portálu. Uvedli jsme chybný mail na redakci BUS Portál. Správná je jako vždy v patičce článku. Děkujeme :-) (dabra) .

person dabra  date_range 20.02.2003

Příspěvek RNDr. Jana Kotíka z ČSAD SVT Praha, s.r.o. na konferenci INFOTRANS 2003.

Příspěvek RNDr. Jana Kotíka z ČSAD SVT Praha, s.r.o. na konferenci INFOTRANS 2003. 1. úprava pravidel aktualizace jízdních řádů při mimořádných situacích Pro upřesnění postupu dopravců a dopravních úřadů v případě vzniku mimořádné situace bude vydán metodický pokyn. 2. urychlení procesu schvalování jízdních řádů - V novele zákona č. 111/1994, Sb., resp. jeho prováděcí vyhlášky, bude navrženo prodloužení lhůty pro předávání schválených jízdních řádů do CIS ze současných 15 pracovních dnů na 30 dnů. - Začalo jednání s ministerstvem informatiky o umožnění elektronického schvalování jízdních řádů (za využití elektronického podpisu) - Byla zpracována jednotná databáze zastávek - palčivý problém všech konstruktérů jízdních řádů posledních desetiletí. Od 1.1.2003 nelze schválit jízdní řád, jehož zastávky by nebyly zařazeny v této databázi. 3. stanovení pevného významu značek časového omezení, kdy autobus nejede Asociace dopravních společností ADSSS a ADSSF spolu s Ropidem zpracovává analýzu možností stanovení pevného významu. 4. uzákonění povinnosti dodávat do CIS JŘ i jízdní řády ostatních druhů doprav Tato povinnost byla navržena pro železniční dopravu do novely zákona o dráhách a pro MAD do novely zákona o silniční dopravě. 5. zpřístupnění CISu JŘ v elektronické podobě uvažuje se o dvou částech internetovského portálu s jízdními řády (při čemž žádná nebude zpoplatněna) - veřejná s možností prohlížet libovolné jízdní řády - neveřejná pro stahování souborů jízdních řádů pro další využití (jen pro registrované uživatele, kteří se smluvně zaváží k dodržování stanovených pravidel, např. zveřejnění poslední aktualizace dat) rozšiřování dostupnosti informací o dopravním spojení na samoobslužných stojanech - instalací dalších stojanů v místech vysoké frekvence cestujících - vybavování stávajících stojanů (na úřadech apod.) i softwarem a databázemi jízdních řádů 6. přizpůsobení CIS JŘ v elektronické podobě pro slabozraké a nevidomé občany Programové vybavení CIS JŘ bude upraveno - jednak na internetu - jednak na samoobslužných informačních stojanech, které budou dovybaveny přístroji pro navádění a komunikaci 7. doplnění CISu JŘ o tiskové moduly Jde např. o tisk vybraných stránek JŘ pro cestující v průběhu jeho platnosti (ve formě stránek tištěných jízdních řádů, tzv. výlepů). Pro středočeský kraj je již připraveno. Bude k disposici na veletrhu Holiday World a od pondělí 17.2. v Praze na Florenci. Připravuje se možnost tohoto tisku i z webových stránek, např. na www.busportal.cz, tj. zde :-) 8. stanovení jednotného formátu výstupu z odbavovacích zařízení - Bude stanoven jednotný formát výstupu z odbavovacích zařízení v autobusech zařazených do sytému dopravní obslužnosti - Připravuje se programové vybavení pro jeho vyhodnocení včetně výpočtu podkladů pro stanovení dotací pro příslušné dopravce

person dabra  date_range 17.02.2003

Stánek ČSAD SVT Praha a ROPID navštívili mnozí vzácní hosté, také ministr pro místní rozvoj Pavel Němec viz foto. Tradiční dodavatel informačních technologií nejen pro dopravu

Stánek ČSAD SVT Praha a ROPID navštívili mnozí vzácní hosté, také ministr pro místní rozvoj Pavel Němec viz foto. Tradiční dodavatel informačních technologií nejen pro dopravu ČSAD SVT Praha představil na Středoevropském veletrhu cestovního ruchu v Praze. Ministr pro místní rozvoj Pavel Němec (uprostřed), Jan Kotík z ČSAD SVT Praha (vpravo) a Pavel Roček z APEX Jesenice u informačního stojanu s úpravou pro nevidomé na výstavě Holiday World. (foto Petr Matička) "Na veletrhu jsme prezentovali novinky v AMSBUS - automatizovaném místenkovém systému - možnost předprodeje vstupenek do divadel prostředním Bohemia Ticket International v kancelářích AMS, které o to projeví zájem. Novinkou pro dopravce, využívající dispečerské řízení vlastních spojů AMSBUS, je přístup přes mobilní telefon k vlastním datům s okamžitým přehledem rozprodanosti spojů - řidič si tak může například zjistit, kolik cestujících by mělo přistoupit na další zastávce. Služby jsme připraveni nabídnout i dalším uživatelům mezi dopravci, cestovními i informačními kancelářemi," vysvětlila Ing. Miroslava Kristlová z obchodního oddělení ČSAD SVT Praha. Tomáš Vršitý (ROPID - autor těchto fotografií), vlevo Pavel Roček APEX Jesenice Jiří Zdobnický (obchodní odd.ČSAD SVT Praha) Kromě novinek v AMSBUS byly předvedeny nové možnosti využití Celostátního informačního systému o jízdních řádech - CIS. "CIS bude poprvé použit pro tisk jízdních řádů Středočeského kraje - rozšířené o příměstské linky Pražské integrované dopravy. Žádanou službou bude jistě i průběžná možnost tisku vybraných stran z aktualizovaného CIS. Samozřejmě bude součástí expozice i samoobslužný informační stojan a informace o jeho stávajících i nových možnostech," uzavřela Miroslava Kristlová. Pro zájemce z okruhu dopravců byla připravena i nabídka komplexního informačního systému ADONIS a spolupráce na webu BUS Portál , na jehož stránkách právě jste :-) . BUS Portál se prezentoval i nabídkou cestujícím. Dagmar Braunová (BUS Portál a ADONIS - zdůrazněno plzeňské pracoviště ČSAD SVT) (dabra) .

person dabra  date_range 16.02.2003

12. až 13. února probíhá na půdě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice pod záštitou ministra dopravy ČR Ing. Milana Šimonovského a vedení univerzity konference INFOTRANS 2003. Cílem

12. až 13. února probíhá na půdě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice pod záštitou ministra dopravy ČR Ing. Milana Šimonovského a vedení univerzity konference INFOTRANS 2003. Cílem konference je prezentace výsledků vědy, výzkumu a praktických aplikací informačních technologií v dopravě. Konference poskytne přehled o aktuálním stavu informačních technologií v dopravě řídícím pracovníkům, projektantům. Úvodem vystoupí řečníci ze zahraničí, kterými budou Dr. Ing. Helmut König, Dr.h.c., jehož příspěvek "Projektování seřaďovací stanice Zürich-Limmattal RBf" se zaměří na důležité etapy projektování a výstavby jedné z nejmodernějších seřaďovacích stanic v Evropě a na použití podpůrných softwarových nástrojů v rámci tohoto projektování a Ing. Javier Guzmán Ballivián, který představí základní trendy v dopravě související s informačními technologiemi v Bolívii. V rámci prvního dne konference se vystoupí s tématikou Celostátního informačního systému o jízdních řádech David Švingr z CHAPS, spol s r.o. a RNDR. Jan Kotík z ČSAD SVT Praha, s.r.o. V rámci konference se bude konat výstava SOFTRANS 2003, na níž mohou vystavovatelé jak z komerční, tak akademické sféry prezentovat své softwarové produkty (případně spojené s dopravním technickým zařízením), které budou demonstrovat progresivní použití informačních technologií aplikovaných na různé oblasti dopravy. Programové bloky: Informační systémy v dopravě a logistice Řídící a dispečerské systémy v dopravě Aplikace metod operačního výzkumu v dopravních systémech Modelování a simulace v dopravě Dopravní infrastruktura - geografické informační systémy Více naleznete na stranách DFJP Univerzity Pardubice , odkud jsme čerpali informace. (dabra)

person dabra  date_range 07.02.2003

Ve dnech 13.-16. února se již po několikáté chystá jako vystavovatel tradiční dodavatel informačních technologií nejen pro dopravu

Ve dnech 13.-16. února se již po několikáté chystá jako vystavovatel tradiční dodavatel informačních technologií nejen pro dopravu ČSAD SVT Praha na Středoevropský veletrh cestovního ruchu v Praze. Na setkání s partnery je připraven ve stánku LK070 v levém křídle Průmyslového paláce. Témata zpracovávaná ČSAD SVT přivedou na veletrh i vzácné hosty. Na čtvrtek přislíbil účast ministr pro místní rozvoj Pavel Němec , stánek navštíví i ředitelka Odboru veřejné a kombinované dopravy Ministerstva dopravy Milada Šmejkalová, prezident ADSSS František Neterda, zástupce hejtmana Středočeského kraje Karel Vyšehradský, vrchní ředitel Správy služeb a zaměstnanosti MPSV ČR Jan Kasnar a děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice milan Lánský. "Na veletrhu se chystáme prezentovat novinky v AMSBUS - automatizovaném místenkovém systému - možnost předprodeje vstupenek do divadel prostředním Bohemia Ticket International v kancelářích AMS, které o to projeví zájem. Novinkou pro dopravce, využívající dispečerské řízení vlastních spojů AMSBUS, je přístup přes mobilní telefon k vlastním datům s okamžitým přehledem rozprodanosti spojů - řidič si tak může například zjistit, kolik cestujících by mělo přistoupit na další zastávce. Služby jsme připraveni nabídnout i dalším uživatelům mezi dopravci, cestovními i informačními kancelářemi," vysvětluje Ing. Miroslava Kristlová z obchodního oddělení ČSAD SVT Praha. Kromě novinek v AMSBUS budou předvedeny nové možnosti využití Celostátního informačního systému o jízdních řádech - CIS. "CIS bude poprvé použit pro tisk jízdních řádů Středočeského kraje - rozšířené o příměstské linky Pražské integrované dopravy. Žádanou službou bude jistě i průběžná možnost tisku vybraných stran z aktualizovaného CIS. Samozřejmě bude součástí expozice i samoobslužný informační stojan a informace o jeho stávajících i nových možnostech," pokračuje Miroslava Kristlová. Pro zájemce z okruhu dopravců je připravena i nabídka komplexního informačního systému ADONIS a spolupráce na webu BUS Portál , na jehož stránkách právě jste :-) . BUS Portál se bude prezentovat i nabídkou cestujícím. "Očekáváme setkání a jednání s firmami, kterých se dotýkají námi řešená témata, jsme připraveni na konkrétní dotazy a nabídneme konkrétní řešení. Připraveno budeme mít i příslušné technické vybavení. Těšíme se na naše dlouholeté spolupracovníky z oblasti dopravy i na nové kontakty, " uzavírá Miroslava Kristlová. Návrh společného stánku ČSAD SVT Praha a ROPID (dabra) .

person dabra  date_range 06.02.2003

Dvoudenní školení je organizováno pravidelně ve spolupráci s ADSSF (Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska) a Centrem dopravního výzkumu Brno. Obsah školení reaguje

Dvoudenní školení je organizováno pravidelně ve spolupráci s ADSSF (Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska) a Centrem dopravního výzkumu Brno. Obsah školení reaguje na aktuální situaci v sektoru autobusové dopravy a vhodně tak navazuje na školení "MANAŽER DOPRAVNÍ FIRMY - OSOBNÍ DOPRAVA", kde posluchači nabydou základní znalosti z oblasti provozování autobusové dopravy. Osnova školení: -ekonomika v dopravě -aktuální informace o dvoustranných dohodách v MAD -výsledky a poznatky ze státního odborného dozoru -problematika dopravní obslužnosti a jiná aktuální témata Nejbližší plánovaný termín školení je 15.4.2003 (úterý-středa), místo bude upřesněno. Cena pro členy ČESMAD BOHEMIA je 2800 Kč, pro nečleny 3000 Kč. Přihlásit se můžete ZDE Zdroj: ČESMAD BOHEMIA

person dabra  date_range 05.02.2003

Včasné zakoupení místenky zaručí pohodlné cestování autobusem na Slovensko v době zvýšeného zájmu o autobusovou dopravu.

Včasné zakoupení místenky zaručí pohodlné cestování autobusem na Slovensko v době zvýšeného zájmu o autobusovou dopravu. Pokud bude stávka železničářů pokračovat, AMSBUS, automatizovaný místenkový systém upozorňuje cestující, aby si v zájmu pohodlné dopravy zajišťovali místenky na Slovensko včas . Poslední lednový den tak jako každý poslední den v měsíci představoval zvýšený zájem o místenky na Slovensko, stávka železničářů tento zájem ještě zvýšila. V pátek tak byly všechny místenky z Prahy na Slovensko vyprodány. Autobusové linky mezi ČR a SR zařazené do systému AMSBUS

person dabra  date_range 04.02.2003

V roce 2002 bylo v České republice prodáno celkem 836 nových autobusů, tj. o 76 vozidel méně než v roce 2001, kdy se prodalo 912 autobusů. Pro porovnání je v tabulce uveden prodej nových autobusů v

V roce 2002 bylo v České republice prodáno celkem 836 nových autobusů, tj. o 76 vozidel méně než v roce 2001, kdy se prodalo 912 autobusů. Pro porovnání je v tabulce uveden prodej nových autobusů v ČR za posledních 5 let. Podle informace Sdružení autoprůmyslu bylo dovezeno v roce 2002: 197 ojetých autobusů (v roce 2001: 226 autobusů), tzn. že dovoz ojetých autobusů trh nových autobusů významně neovlivnil. V roce 2002 došlo poprvé ke snížení počtu registrovaných autobusů starších 10 let - v roce 2001 jich bylo evidováno 3 713 a v roce 2002 byl počet těchto autobusů 3 455. Tento vývoj je vzhledem k nižšímu počtu celkově registrovaných autobusů ovlivněn především vyřazováním starších vozidel a nikoli jejich náhradou novými. Dle informací Ministerstva dopravy bylo pro linkovou dopravu na obnovu vozového parku v roce 2002 vyhrazeno 200 mil. Kč, které byly k 31.12.2002 vyčerpány. Za tyto prostředky bylo nakoupeno 330 autobusů, 45 autobusů bylo nakoupeno bez dotace, jelikož jim nebyla přidělena. Výše dotace na 1 autobus činila 600 tis. Kč. V roce 2001 bylo s dotací na obnovu vozového parku nakoupeno 430 autobusů (výše prostředků byla 363 mil. Kč). Pro městskou hromadnou dopravu bylo v roce 2002 vyčleněno také 200 mil. Kč určených na obnovu vozového parku. S využitím této dotace bylo nakoupeno 101 autobusů, 8 trolejbusů a 1 tramvaj (dotace na jednu tramvaj činí 14 mil. Kč). Zásahem Ministerstva financí, které sloučilo program podpory linkové dopravy a městské hromadné dopravy do jednoho systému, nebude v roce 2003 možná dotace pro zakoupení autobusů formou standardního leasingu (v roce 2002 bylo formou leasingu zakoupeno 138 autobusů z celkového počtu 330 autobusů zakoupených s dotací). Lze předpokládat, že se přesto najdou vhodné programy financování nákupu, neboť pro rok 2003 bylo vyčleněno pro dotace na obnovu vozového parku 238 mil. Kč, tzn. že by tyto prostředky pokryly nákup 390 autobusů. Odbyt nových autobusů v ČR v roce 2002 dle značek a provedení: Značka Městský Linkový Dálkový Celkem Podíl % KAROSA 193 249 57 499 59,7 SOR Libchavy 27 115 14 156 18,7 MB 5 33 37 75 9,0 KH motor C 44 44 5,3 BOVA 31 31 3,7 MAN 4 5 6 15 1,8 BERGHOF 8 8 1,0 SCANIA 8 8 1,0 Celkem 229 446 161 836 100,0 Podíl % 27,4 53,3 19,3 100,0 Odbyt nových autobusů v ČR v r. 2002 dle kategorií: Značka M2 M3 z toho kloub.Celkem BERGHOF 8 8 BOVA 31 31 KAROSA 499 48 499 KH motor C 37 7 44 MAN 15 15 MB 75 75 SCANIA 8 8 SOR Libchavy 156 156 Celkem 37 799 836 Podíl % 4,43 95,57 100,0 Celkový prodej nových autobusů v ČR 1998 až 2002: ROK POČET VOZIDEL 1998 638 1999 733 2000 692 2001 912 2002 836 Registrace autobusů v ČR k 30.6.2002: Celkový počet registrovaných vozidel 18 357 Průměrný rok výroby 1990,37 Průměrné stáří (roky) 12,13 Zdroj údajů: Svaz dovozců automobilů, Sdružení autoprůmyslu a Ministerstvo dopravy

person dabra  date_range 20.01.2003

Za pět a půl roku (od 1.1.1997 do 30.6.2002) se vozový park autobusů v České republice snížil o 2 520 ks při jeho současném "zestárnutí" o 1,31 roku. Výrazně se přitom zhoršila struktura tohoto

Za pět a půl roku (od 1.1.1997 do 30.6.2002) se vozový park autobusů v České republice snížil o 2 520 ks při jeho současném "zestárnutí" o 1,31 roku. Výrazně se přitom zhoršila struktura tohoto parku, neboť autobusy starší 10 let tvoří více než 60 % , kdežto v konci roku 1996 to bylo necelých 40 %. Za uvedené období bylo přitom v ČR "zobchodováno" 4 579 nových autobusů (= prodeje domácích výrobců a oficiálních dovozců + nové z mimooficiálního dovozu). Z uvedeného vyplývá, že ačkoliv podíl autobusů do 5ti věku let mírně vzrostl, obměna parku autobusů v České republice je však stále více než nedostatečná . Alarmující je především průměrné stáří, které již přesáhlo 12 let. Zdroj údajů: Sdružení autoprůmyslu

person dabra  date_range 20.01.2003
Reklama
Škoda
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací