Reklama
Reklama
Reklama
Veřejnost a doprava

Michael Holešovský, Certifikovaný senior projektový manažer IPMA B® ČSAD SVT Praha, s.r.o

ClearingCloud_v2.ppt

person dabra  date_range 10.06.2013

Integrované dopravní systémy Žďár nad Sázavou 20. – 22. května 2013, Jan Kotík, ČSAD SVT Praha. s.r.o.

Pr30521_CSAD_SV_Praha_seminar_IDS_21_5_2013.ppt

person dabra  date_range 10.06.2013

Tomáš Nielsen, NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o

150521_ids_pravni_pohled_it_v_doprave.pptx

person dabra  date_range 10.06.2013

140 účastníků vyslechlo 35 příspěvků na téma integrovaných dopravních systémů.

V hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou uskutečnil Institut Jana Pernera ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ve dnech 20. - 22. května 2013 už XX. seminář IDS. Semináře se zúčastnilo přibližně 140 osob, a to především organizátoři IDS, participující dopravci v IDS, zástupci krajských úřadů, magistrátů a městských úřadů. Celkem odeznělo 35 příspěvků, ke kterým proběhla věcná diskuze. Karel Kavalec, odborný garant, který seminář moderoval, v úvodu stručně seznámil účastníky s náplní semináře a obsahově uváděl vstupy jednotlivých příspěvků. Jako obvykle i na XX. semináři IDS se příspěvky dotkly všech aspektů IDS, které ve svém souhrnu vytvořily čtyři základní odborné oblasti. První z nich prezentovala v celém rozsahu stav realizace národního standardu elektronického odbavování cestujících v IDS ČR s využitím čipových karet, a to včetně aktuálních problémů. Byl zmíněn program ALFA, který se zabývá homologizací technických parametrů bezkontaktních čipových karet. Druhá odborná oblast náležela problémům dopravní legislativy. Zde se akcentovala problematika 4. železničního balíčku EU, problematika operačního programu Doprava a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2014 – 2020 a konkrétní aplikace soutěží na zajištění dopravní obslužnosti dvou krajů v intencích zákona č. 194/20140 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů a požadavek kodifikace příspěvku státu na dopravní obslužnost regionální železniční osobní dopravou. Ve třetí odborné oblasti byli účastníci semináře seznámeni s činností ČAOVD (České asociace organizátorů veřejné dopravy) v roce 2012 a s informacemi o současné situaci a záměrech IDS Moravskoslezského kraje (ODIS), IDS Jihomoravského kraje (IDS JMK), Pražské integrované dopravy (PID) a IDP (Integrované dopravy Plzeňska). Příspěvky čtvrté oblasti, které souvisejí s problematikou IDS, se např. zabývaly strategií dopravy ČR ve vztahu k IDS, účastí ČD v IDS České republiky, problematikou užití veřejných dat pro IDS, regulací slev jízdného ve veřejné dopravě, využitím geoinformatiky v dopravě a telematickými přístupy k řešení dopravní obslužnosti regionů. Podrobnosti o semináři včetně závěrů a doporučení budou uveřejněny společně se všemi prezentacemi přednášejících na www.perner.cz . Konání příštího, XXI. semináře IDS, bylo doporučeno uskutečnit opět v tomto ročním období ve Žďáru nad Sázavou, a to předběžně ve dnech 19. - 21. 5. 2014, pokud navržený termín nebude ovlivněn nepředpokládanými okolnostmi. Seminář bude opět zaměřen na všechny aktuální problémy IDS, tj. na standardizaci elektronického odbavení cestujících ve veřejné dopravě (EOC), související dopravní legislativu, aktuální informace o IDS ČR, návaznou odbornou problematiku na IDS a na financování regionální dopravy. Zájemcům o prezentaci příspěvků se doporučuje předložit organizátorům semináře náměty, pokud možno do 31. ledna 2014, aby tak mohly být zohledněny při tvorbě programu a výběru témat semináře. Karel Kavalec, odborný garant semináře

person dabra  date_range 27.05.2013

v Plzni. Patří marketink do veřejné dopravy? Elektromobilita.

Program druhého dne zahajoval Martin Kalab z marketinku Wiener Linien. V Plzni se mu patrně zalíbilo, přijel už podruhé (i se psem). Marketink dopravních podniků považuje za nezbytný, neboť veřejná doprava má proti sobě těžkou konkurenci, a to osobní automobily. V porovnání s náklady na reklamu v automobilovém průmyslu jsou náklady na sebeprezentaci dopravního podniku nesrovnatelně nízké. První, čím musí veřejná doprava přesvědčit, je cena a kvalita. Pomáhá také politika měst, kde se řízeně komplikuje vjezd aut do center - mýto, nemožnost parkování. Dlouhodobou strategií Vídně je nárůst cestujících v MHD, což se daří. Zajímavým politickým rozhodnutím - experimentem - bylo zlevnění roční jízdenky na symbolických 365 EUR (tj. 1 EURO denně), které vedlo k nárůstu těchto jízdenek a dokonce i nárůstu tržeb. Často je zmiňováno, že v ČR počet cestujících v MHD klesá. V porovnání s Vídní je třeba si uvědomit, že v absolutních číslech je stále MHD v ČR velmi využívaná. V západní Evropě byl už dávno podíl IAD veliký a nárůst cestujících v MHD vychází z nižších čísel. Martin Kalab se zmínil o různých úspěšných reklamních kampaních a také o hudebních produkcích v metru - je sympatické, že pražské metro se o trochu jinou formou o něco podobného zrovna pokouší. K vozovému parku autobusů ve Vídni padla informace o krátkých elektrobusech, kterých má být v centru až 13, jinak se počítá zatím s pěti hybridy. Filip Drápal z ROPIDu zrekapituloval kampaň při změnách v pražské MHD. Ocenil vznikající společnou strategii marketinku ve spolupráci s DPP. Trevor Garrod z Evropské asociace cestujících z Belgie zdůraznil pořebu jednoduchosti, atraktivity a užitné hodnoty MHD. Jako zajímavá se jeví koncepce Plus Bus, kdy platnost jízdenky nekončí na nádraží, ale je do konečné destinace včetně MHD. Wolfgang Backhaus se zabýval významem sociálních sítí, kde není už otázkou, zda je využívat, ale jak. Jan Spousta a Michal Váňa z CDV zejména porovnávali úroveň MHD v ČR ve srovnání se zahraničím. Jan Kincl a Pavel Přikryl vysvětlovali PPP projekt v Plzni v souvislosti s novým depem - než jsme se dostali k tomuto článku, vypadá to, že se podmínky zejména v délce trvání kontraktu mění. Pavel Drdla z DFJP UP rozebíral náležitosti internetových stránek pro MHD. V poslední části konference došlo i na techniku a vozidla. Zástupce společnosti Solaris přiblížil portfolio výrobce s důrazem na elektromobilitu a zdůraznil spolupráci se Škodou Electric, Cegelec a Ekovou. Určitě zajímavá byla informace o možnosti vyrobit trolejbus v délce 24 m, která padla i ze strany Petra Kasenčáka z ŠEL ve spojení s bateriovým pohonem pro úseky bez vedení. Ten také vyhodnotil stávající zkušenosti se sériovým hybridem. Bateriím se věnoval Roman Lesný, který přiblížil systém bateriového hospodářství výměnným způsobem - "netankuje" se proud, ale baterie (výměnou). Mnoho dalšího můžete najít v prezentacích . Uzavíráme materiály ke konferenci a těšíme se na rok 2015, i když se to nezdá skoro možné, třeba bude ještě lepší. Dagmar Braunová Ohlédnutí za první částí konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava: Trolejbusy nově v Montrealu a Leedsu, průzkum pohybu ve městě z dat telefonních operátorů, kartové systémy nejen v Londýně, udržitelný život ve městě a zajímavá komplexní řešení a mnoho dalšího .... Plzeňské historické busy vyjely v rámci konference o městské dopravě. První veřejné představení plzeňského městského autobusu Škoda 706 RTO Obecné zhodnocení konference a odkazy. Fotogalerie

person dabra  date_range 11.05.2013

v Plzni. Trolejbusy nově v Montrealu a Leedsu, průzkum pohybu ve městě z dat telefonních operátorů, kartové systémy nejen v Londýně, udržitelný život ve městě a zajímavá komplexní řešení a mnoho dalšího ....

Plzeňská konference má mnoho jedinečných prvků. Určitě to mohu posoudit, protože konferencí o dopravě, telematice a podobých tématech jsem se účastnila posledních deset let opravdu mnoha. Netypická byla například účast náměstka ministra dopravy Jiřího Žáka. Obvykle zástupci ministerstva podobné akce zahájí, často přednesou na úvod jakýsi všeobjímající příspěvek a odjedou. Tentokrát byl Jiří Žák u krátkého zahájení a pak pozorně průběh konference sledoval. To, že dokáže zástupce ministerstva i naslouchat, je velmi cenné. Unikátní byla však především reálná světovost akce, kdy se všichni vzájemně po oba dny pozorně poslouchali. První příspěvkem na téma zlepšování veřejné dopravy (Projekt IBM Insights in motion) zahájil konferenci Milind Naphade z USA. IBM vypracovalo projekt sledování toku cestujících a vypracování vzorců přesunů osob s využitím pro plánování dopravy. Zajímavé je využití dat nikoli z jakýchsi průzkumů, ale z dat z mobilních telefonů. Pro získání věrohodných dat stačí spolupráce jediného velkého operátora. Data, která jsou tímto softwarem získávána, jsou pouze agregovaná, tedy nejsou nijak ohroženy informace o klientovi. Software umožňuje agregaci dat přímo u operátora. Operátor má ve smlouvě s klientem souhlas s využitím agregovaných dat. Nepochybně není služba od IBM levná, ale Milind Naphade garantuje návratnost při úsporách vyplývajících z úprav dopravy podle výsledků projektu. Jako příklad bylo uvedeno šedesátitisícové město Dubuque v USA a mnohamilionový Istanbul. V rámci telematické části konference se představil také Fréderic Jans-Colemans z bruselského dopravního podniku STIB. Z prezentace na téma sledování bruselských vozidel vyplynulo především to, že mnohá česká města a jejich dispečinky jsou patrně už technologicky dále. Na téma odbavení a odbavovacích karet nejen v londýnské MHD promluvil Richard Thomas z britské společnosti CUBIC. V podstatě mnoho měst považuje za úspěch neexistenci papírových jízdenek. (Z pohledu BUSportálu je ponechání papírových jízdenek jako doplňkového způsobu odbavení při rozvinutých bezkontaktních technologiích jako je to v Plzni komfort, který je dobrý). Richard Thomas také uvedl, jak i ve světě je komplikované, aby se např. dvě města domluvila na vzájemné akceptaci karet. Jako vzor uvedl Vancouver a Chicago. Tady opět lze jen vyzdvihnout středočeský clearingový systém akceptace karet dopravci. Podle Richarda Thomase by se budoucnost měla oklikou vrátit k jednoduchosti (nastoupit a zaplatit bylo přeci tak jednoduché). Pouhým průchodem okolo snímače by se mohla realizovat úhrada jízdného z karty, aniž by se cestující např. z ciziny čímkoli zabýval. Plzeň se představila s obecně známým projektem multifukční karty a momentální novinkou - dobíjení v bankomatech bez potřeby samostatných dobíjecích kiosků. Širší kontex města a dopravy představil Martin Barry z USA (vyučoval i na ČVUT) v projektu reSITE. Hlavním tématem bylo představit snahu zachovávat, respektovat a odhalovat místní prostředí a kulturu spolu s důrazem na udržitelný život ve městě. Jako zajímavý příklad uvedl úpravy Times square v New Yorku, kde řešení přátelské lidem a bez automobilů pozvedlo na pěších zónách i obchod. Projekt a ideje reSITE je možno poznat na reSITE konferenci 20. – 21. června 2013 v centru DOX v Praze. Svoje vize a zkušenosti zejména při řešení prostoru přednádraží v Hradci Králové představil i architekt Patrik Kotas. To, že trolejbusová doprava je možná ve stávajících mantinelech a její rozvoj je zastavený, vyvracel Luc Y.Trembley z kanadského Montrealu, kde se chystá masivní nasazení kloubových trolejbusů a zároveň provoz hybridů a malokapacitních elektrobusů. Potěšující je i fakt, že po desítkách let se v nové kvalitě vracejí trolejbusy i do Británie. Chystanou páteřní linku s oddělenými koridory představila Louise Porter z Leedsu. Město, kde neexistuje v současnosti žádný systém rychlé dopravy, vybuduje modelový trolejbusový systém za masivní veřejné podpory. Systém NGT (New Generation Transport) Leeds kromě trolejbusové linky zahrnuje i vybudování P + R parkovišť podél trasy tak, aby se obyvatelům vyplatila kombinace IAD a veřejné dopravy. Start se očekává do roku 2020. Program prvního dne uzavřela Laura Delgado Hernández seznámením se zajímavými dopravními terminály v Madridu - nedávno jsme se mohli podívat do terminálu Moncloa . Zdůraznila ideu intenzívního rozvoje stávajícího stavu bez expanzionistických tendencí. Určitě je užitečné si uvědomit, co je konkurencí dopravnímu podniku v jakémkoli městě se zdánlivým monopolem - tedy tam, kde se o podíl na dopravě ve městě nedělí více provozovatelů veřejné dopravy - tam, kde jsou, řeší situaci obvykle koordinátor (např. ROPID v Praze). Konkurencí jsou osobní automobily, motocykly (přibývající skútry) a jízdní kola. Do systému patří samozřejmě i chodci a tam, kde se potlačuje komfort chodců, nahrává to zejména individuální automobilové dopravě. Odrazujícím případem, který už podruhé mohli na vlastní oči vidět i účastníci konference, je plzeňská křižovatka U Prazdroje (U Jána) v centru města, která se k chodcům (i vystoupivším z MHD) chová velmi arogantně. Při vší úctě k cyklistům by měla být priorita dána podpoře nejprve té společné dopravě a paralelně v míře odpovídající množství přepravených lidí pak cyklistům. Cyklisté by měli být prioritně vedeni jinudy než jsou hlavní koridory veřejné dopravy, koneckonců to není ani pro samotné cyklisty zdravé a bezpečné prostředí. V momentě, kdy se zájmy obou skupin střetávají, pak veřejná doprava musí mít přednost. Ve zkratce tedy není možné, aby na křižovatkách v centrech komplikovaly přechody/přejezdy cyklistů plynulý průjezd tramvají a jeden sebeekologičtější cyklista omezoval desítky lidí v této tramvaji. K atributům městské dopravy - nikdo už naštěstí nepochybuje o tom, že perspektivu má pouze rychlá, pohodlná i zábavná veřejná doprava. Řediteli PMDP Michalovi Krausovi se nelíbí slovo hromadná jako přívlastek, který odrazuje, ale princip této dopravy je založen na dohodě, že nás pojede více v jednom vozidle. Navrhuji tedy využít slovo společná, i když zkratka MHD je tu asi už navždy. Tolik pro inspiraci, mnoho dalšího můžete najít v prezentacích. Sérii materiálů z konference uzavřeme ohlédnutím za druhým dnem. Dagmar Braunová Obecné zhodnocení konference a odkazy. Fotogalerie.

person dabra  date_range 17.04.2013

k tomu přispívají i setkání odborníků z celého světa na Mezinárodní konferenci Chytrá a zdravá městská veřejná doprava . Ta proběhla 9. a 10.4. 2013 už podruhé v Plzni. Fotogalerie. Odkaz na prezentace

17.4.2013: Ohlédnutí za první částí konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava v Plzni Trolebusy nově v Montrealu a Leedsu, průzkum pohybu ve městě z dat telefonních operátorů, kartové systémy nejen v Londýně, udržitelný život ve městě a zajímavá komplexní řešení a mnoho dalšího .... PMDP: Prezentace ke stažení Letošní už druhý ročník této zajímavé akce splnil očekávání - laťka byla při prvním ročníku nasazena velice vysoko, ale druhý ročník potvrdil, že vysoká úroveň nebyla v žádném případě náhodná, ale že jde o vysoce profesionální a zároveň dramaturgicky přitažlivý projekt. Prestiž, kterou konference získala při prvním ročníku, umožnila organizátorům získat špičkové odborníky a velké spektrum pohledů. Veřejná doprava se tak v letošním roce prezentovala plně v kontextu života ve městě se všemi souvislostmi. Ve dvou dnech zaznělo 24 přednášek ve 4 tematických blocích a přijelo více než 300 účastníků z 10 států. Mezinárodní konferenci Chytrá a zdravá městská veřejná doprava zorganizoval tým odborníků Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. (PMDP) pod vedením ředitele Michala Krause. Energie a invence kreativních lidí z PMDP jsou "náklady", které se dlouhodobě mohou Plzni jen vyplatit. Moderní, sebevědomý a odvážný přístup s vizí předpokládá seznamovat se s celosvětovými trendy a nechat se inspirovat. Návštěvnost potvrzuje zájem mnoha odborníků v oboru, kteří oceňují jak profesionální úroveň, tak dostupnost akce. Navíc domácí prezentace ukazují, že i ČR má co ukázat světu. Finančně je tato akce plně pokryta sponzory a partnery. Všem patří dík. Příští ročník se uskuteční 21. a 22. dubna 2015, tj. v roce, kdy bude Plzeň nositelem titulu Evropské hlavní město kultury (EHMK). Pokud budou organizátoři akcí EHMK mít elán, nápady a usilovnost pořadatelů konference a dojde k vzájemné synergii, pak je určitě na co se těšit. K vlastnímu průběhu konference a některým prezentacím se vrátíme podrobněji během týdne. Postřehů a poznámek ke zpracování je opravdu mnoho. Výjimečně je článek orámován fotografií ze zahájení v titulku a záběrem z ukončení v patičce. Ostatní fotografie si prohlédněte v samostatných odkazech. Dagmar Braunová Z prvního dne Mezinárodní konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava - první záběry a záběry vozidel Záběry z 2.ročníku konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 3: Přednáškový sál: 1. den konference Záběry z 2.ročníku konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 2: Přednáškový sál: 2. den konference Záběry z 2.ročníku konference Chytrá a zdravá městská veřejná doprava 3: Výstava v malém sále a kuloáry. První veřejné představení plzeňského městského autobusu Škoda 706 RTO

person dabra  date_range 15.04.2013
Reklama
Reklama
IDOS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací