Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Akce

Jubilejní konference se uskuteční 15. - 16. května v prostorách Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, která letos slaví také 30 let. Program konference se připravuje a je možné se ještě jako přednášející přihlásit. Nabízíme také trochu historie.

Pořadateli jsou tradičně Institut Jana Pernera, o.p.s. a Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, na jejíž půdě se jubilejní 30. ročník Konference IDS bude konat. Tradice pořádání konferencí vznikla v roce 1993, kdy se uskutečnil první seminář určený zejména pro krajské úřady a organizátory IDS, aby měly platformu pro prezentace svých systémů veřejné dopravy a předávání zkušeností v době, kdy IDS teprve vznikaly. Významnou roli mělo také ministerstvo dopravy jakožto tvůrce příslušné legislativy. Mnoho let se účastníci potkávali v Lázních Bohdaneč, později ve Žďáru nad Sázavou a v Pardubicích. Závěry z konferencí jsme pravidelně uveřejňovali na našem webu. První jsme dohledali z roku 2003 , v době, kdy náš portál vznikal, tedy před 20 lety (některé tehdejší závěry a doporučení jsou stále aktuální). Záštitu nad letošní konferencí převzali pan Ing. Ladislav Němec, vrchní ředitel Sekce dopravní Ministerstva dopravy a pan doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Partnery jsou Ministerstvo dopravy, České dráhy, a.s., Oltis Group, a.s., mediálním partnerem je Busportál. Již tradičně je první den věnován vystoupení zástupců Odboru veřejné dopravy MD, dopravců, organizátorů veřejné dopravy a dalších odborníků z České i Slovenské republiky. Potvrzeno je i vystoupení odborníka z Chorvatska. Jak je zvykem, je pro posluchače na závěr prvního dne připravena zajímavá akce, tentokrát návštěva Kunětické hory a gotického hradu z 15. století (přeprava tam i zpět je možná s využitím autobusu MHD, jedoucího od univerzity). V současné době je program konference v přípravě a pokud máte o vystoupení zájem, kontaktujte co nejdříve odborného garanta konference, pana doc. Ing. Pavla Drdlu, Ph.D. (pavel.drdla@upce.cz ). Ostatní zájemci o účast na konferenci se mohou hlásit u paní Ing. Foglarové (tel. 723 382 154, email: milena.foglarova@perner.cz ). Bližší informace o minulých ročnících naleznete na našem webu nebo na stránkách www.perner.cz/ids . Vložné na tuto konferenci se nemění a je dlouhodobě ve stejné výši 2 541 Kč (2 100 Kč bez DPH).

person rebus  date_range 14.03.2023

Více než čtyři desítky zejména mladých lidí se informace k provozu městské hromadné dopravy dozvědělo z první ruky, od ředitele společnosti. Diskuze byla také o obnově vozidel. V těchto dnech by měla DSZO získat čtyři nové trolejbusy.

Setkání s organizovanými i neorganizovanými zájemci o MHD pořádá Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO) nepravidelně již řadu let. „ Je to osvědčená forma naší komunikace s veřejností. Někteří z mladých nadšenců, kteří před lety navštěvovali naše setkání, později přetvořili svůj dětský zájem v odborné zaměření své životní dráhy a našli v oboru dopravy, i přímo u nás, trvalé zaměstnání. Stávají se oporou našeho týmu ,“ hodnotí ředitel DSZO Josef Kocháň. Dvaačtyřicet především mladých fanoušků MHD se sešlo 24. února odpoledne na poslední schůzce s vedením DSZO. . Na těchto setkáních převažují mezi účastníky mladší muži, studenti, objevuje se však mezi nimi i několik žen i starších cestujících. Někteří z nich provoz MHD ve Zlíně a Otrokovicích dlouhodobě cíleně sledují, mají o něm nadprůměrné znalosti, případně vedou o některých otázkách rozsáhlé diskuze na specializovaných internetových stránkách. Na schůzkách s vedením DSZO se mohou na některé problémy podívat pod jiným úhlem – očima odborníků. Kromě ředitele DSZO Josefa Kocháně se posledního setkání zúčastnil také vedoucí dopravního úseku DSZO Ondřej Vašulka a vedoucí dispečer Jan Tesař. Oba také patřili k fanouškům MHD již dlouho předtím, než se stali zaměstnanci dopravní společnosti. Probíraná témata na schůzce, která trvala téměř hodinu a půl, měla široký záběr. Řeč byla o obsazenosti a vytíženosti vozidel MHD, sčítání cestujících, o plánovaných nákupech nových vozů a vyřazování ojetin, o problematice veřejných obchodních soutěží a z nich vzešlých dodavatelích a o problémech s dodávkou čtyř posledních objednaných trolejbusů. DSZO uzavřela smlouvu na dodání čtyř parciálních trolejbusů SOR TNS 12 s elektrickou výzbrojí Cegelec na konci února 2022. Počítá s nimi na linku č. 55, na které po prodloužení trolejového vedení v Otrokovicích , mohou jezdit trolejbusy s bateriemi až na točnu Štěrkoviště. Nové vozy by měl SOR Libchavy dodat v těchto dnech, dojde však ke zpoždění. Podobně jako v Jihlavě jsou důvodem chybějící komponenty elektro výzbroje, kterou má dodat subdodavatelská společnost Cegelec. O podrobnostech bude DSZO v nejbližších dnech informovat. Během příštích nejdéle tří let by měla DSZO nakoupit 22 nových trolejbusů a autobusů, některých v sólo, některých i v kloubovém provedení. Účastníci besedy se také zajímali o existující nebo vznikající projekty na zatrolejování několika nových úseků sítě MHD. Diskutovalo se o přípravě nového odbavovacího systému s využíváním bankovních platebních karet, ale také o cenách elektřiny a nafty a jejich dopadech na ekonomiku provozu, o cenách jízdného a obecných trendech v nabízeném sortimentu jízdenek, přestupních vazbách mezi spoji i o potřebě přijímání nových řidičů. „ Příjemně mne překvapil vysoký počet účastníků poslední besedy. Nestačily pro ně ani všechny židle v zasedací místnosti. A jejich dotazy považuji ve vztahu k jejich věku za fundované, mají základní přehled, na který můžeme navazovat. O komunikaci s veřejností stojíme a budeme v ní nadále pokračovat ,“ uzavírá ředitel DSZO.

person rebus  date_range 27.02.2023

Osmý ročník odborné konference s podtitulem Chytrý rozvoj měst a obcí s pomocí moderních technologií a zelené infrastruktury proběhne 21. března v Brně.

Program konference Smart city v praxi se bude odvíjet od tří technických pilířů smart city: inteligentní mobilita, inteligentní energetika služby a informační a komunikační technologie plus zelená infrastruktura měst. V rámci inteligentní mobility se budeme věnovat mj. elektromobilitě v městské logistice a službách – tedy nákladní a užitkové elektromobily, dalším tématem je rozvoj veřejné nabíjecí infrastruktury pro elektromobily. „Smart city v praxi VIII“ se koná 21. března 2023 na Výstavišti v Brně v pavilonu P v sále P1 jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023. Registrace na info@proelektrotechniky.cz (uveďte celé jméno, adresu a organizaci, kterou na konferenci zastupujete). Vstupné na konferenci je pro zaregistrované účastníky z řad zástupců měst, městských služeb, veřejných organizací a škol zdarma. Pro účastníky z průmyslu je vstup zpoplatněn. Konferenci pořádá informační portál Smartcityvpraxi.cz

person rebus  date_range 15.02.2023

Elektrifikace, automatizace, standardizace řešení a inovativní přístupy v ulicích i na kolejích. Odborná konference Smartcityvpraxi.cz se již tradičně konala v rámci CZECHBUSU.

Druhá desítka konferencí začala s rozšířením o městskou a příměstskou kolejovou dopravu. K tomuto rozšíření vedl především vývoj technologií. Tak jako před deseti lety byly rozvíjející se novinkou bateriové a vodíkové autobusy, nyní se začínají rychle rozvíjet také bateriové a vodíkové příměstské vlaky. Vedle toho postupuje i automatizace v této oblasti, a to jak v kolejové, tak v městské silniční dopravě. Konferenci 23. listopadu navštívilo téměř 150 účastníků, převážně z řad dopravců, zadavatelů veřejné dopravy a municipalit z ČR a ze Slovenska. V rámci odborného partnerství vystoupili zástupci ODIS a Dopravního podniku Ostrava v diskusním bloku zaměřeném na rozvoj a provázanost kolejové a silniční elektrické dopravy v Ostravě a Moravskoslezském kraji. Z diskuse mimo jiné vyplynulo, že elektrifikace místních tratí nebo její předpokládaná alternativa v podobě bateriových elektrických jednotek může významně přispět nejen ke snižování ekologických a klimatických dopadů dopravy, ale také ke zkvalitnění dopravní obsluhy v regionu. K využití bateriových vlaků se v ostravském regionu předpokládají některé úpravy infrastruktury, ne však v oblasti posílení trakčního napájení. Využití konceptu tram-train se v ostravském regionu rovněž prověřovalo, zatím se však jeví proveditelnější i ekonomičtější specializované železniční a tramvajové systémy. Na úvod konference Jakub Slavík představil publikaci Elektrické autobusy efektivně – Průvodce přípravou udržitelného projektu elektrických autobusů s nezávislým zdrojem energie vydanou a distribuovanou v elektronické podobě. Publikaci, u jejíhož zrodu stálo MD ČR a MMR ČR, zpracovala pořádající konzultační firma ve spolupráci s průmyslovými partnery a Dopravním podnikem Ostrava. Nosným tématem tohoto průvodce je potřebnost interoperability a standardizace v odvětví elektrických autobusů a nabíjecích rozhraní vozidlo-infrastruktura. Toto téma dále rozvedla do podrobností přednáška Schunk Carbon Technology, jednoho z průmyslových partnerů konference. Tyto již tradiční konference jsou vždy odborně na vysoké úrovni, a jsme rádi, že náš portál je mediálním partnerem. Závěry konference a všechny prezentace jsou k dispozici na portálu smartcityvpraxi.cz .

person rebus  date_range 24.11.2022

Na mistrovství světa bude v provozu přibližně 2 500 autobusů, které denně přepraví přibližně 50 tisíc fanoušků. Asi třetina vozidel je s elektrickým pohonem.

Největší fotbalová událost roku, FIFA 2022, začíná v neděli 20. listopadu. Na fanoušky z celého světa jsou připraveny stovky nových autobusů, nejvěší počet bude značky Yutong Bus. Čínský výrobce podepsal s Mowasalat, institucí odpovědnou za organizaci dopravy během mistrovství, smlouvu na dodávku a servis více než tisíce nových autobusů, podle Yutong je 888 elektrických. Pro výrobce jde o největší zámořskou objednávku v historii, podobně jako pro další čínskou značku Higer . Ekologická vozidla dodal na mistrovství také Hyundai. Oficiální sponzor poskytl 236 elektrických bateriových a hybridních vozidel, kromě osobních vozů také elektrobusy Elec City pro přepravu novinářů. V souvislosti s mistrovstvím otevřeli 18. října v Kataru největší depo pro elektrické autobusy . Správou a údržbou depa Lusail s kapacitou 478 e-busů by mělo katarské ministerstvo dopravy a Mowasalat pověřit právě Yutong.

person rebus  date_range 18.11.2022

Novinky a aktuální trendy v odbavovacích a informačních systémech ve veřejné dopravě, mobilní aplikace (nejen) pro odbavení cestujících, platební nástroje, možnosti financování a další odborný program na výstavišti v Praze Letňanech 22. listopadu 2022.

Sdružení pro dopravní telematiku pořádá tradiční konferenci v rámci doprovodného programu na veletrhu CZECHBUS 2022. Program a přihlášky ZDE .

person rebus  date_range 02.11.2022

Ústecký kraj spustil 1. listopadu program na podporu podnikatelů v cestovním ruchu. Turisté mohou využít slevové vouchery na ubytování a prostřednictvím DUKpass v mobilní aplikaci také veřejnou dopravu zdarma.

O připravovaném programu ubytovacích voucherů a nabídky bezplatné dopravy při ubytování na více než dvě noci v oblasti Českého Švýcarska jsme již informovali. Cílem je návrat turistů do regionu po letním požáru a podpora lokální ekonomiky během mimosezóny. Ústecký kraj uvolnil na tuto podporu 5 milionů korun ze svého rozpočtu, stejnou částku přislíbilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Za administraci programu odpovídá destinační agentura České Švýcarsko o.p.s. Rezervace ubytovacích voucherů byla spuštěna 1. listopadu ve 12 hodin a platí do konce května 2023. Zájemce o využití voucherů si nejdříve požádá o voucher a po výběru z nabídky ubytovacích zařízení a rezervaci termínu uplatní jeho kód a zaplatí jen zbyvací částku. Sleva činí 300 Kč na osobu a noc minimálně na 2 a maximálně na 7 nocí. Výběr ubytování probíhá pouze prostřednictvím speciálních webových stránek a do projektu jsou zapojována rekreační zařízení zasažena požárem a na vlastní žádost. Pro uplatnění dopravy zdarma si návštěvníci stáhnou krajskou dopravní aplikaci DÚKapka. Od ubytovatele získají při pobytu QR kód, který po zadání do DÚKapky bude fungovat jako síťová jízdenka pro všechny ubytované pro všechny autobusové, vlakové i lodní linky v systému Doprava Ústeckého kraje. Mobilní aplikaci DÚKapku vyvíjí pro Ústecký kraj společnost CHAPS.

person rebus  date_range 01.11.2022

Dopravní podniky podpoří akci Movember. Na propagaci se bude podílet 13 dopravních podniků, v 11 městech vyjedou tramvaje, trolejbusy nebo autobusy ozdobené kníry. Právě knír je symbolem Movemberu, jehož cílem je upozornit na důležitost prevence v oblasti mužského zdraví.

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) opět podpoří projekt Movember, který pořádá nadační fond Muži proti rakovině. „ Před pěti lety vznikl originální nápad na propojení Sdružení dopravních podniků ČR a jednotlivých dopravních podniků s akcí Movember. Kníraté vozy budou v českých městech letos už popáté upozorňovat na důležitou prevenci, a z netradičního nápadu se tak stává moc pěkná tradice. Mezi našimi řidiči výrazně převažují muži, takže informace o mužském zdraví sdílíme nejen s veřejností, ale dostanou se také do našich zaměstnaneckých časopisů nebo na nástěnky ve vozovnách, “ uvedl předseda SDP ČR Tomáš Pelikán. Zapojené dopravní podniky budou osvětu šířit nejen nalepenými kníry na čelech vozů MHD. Informace se objeví také na letácích nebo LCD obrazovkách uvnitř vozů, využijí samozřejmě také své sociální sítě. V Dopravním podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou uspořádají soutěž o nejlepší knír mezi zaměstnanci. Plzeňské městské dopravní podniky stejně jako vloni uspořádají finanční sbírku. Ve městě vyjede 60 kníratých vozů, 20 tramvají, 20 trolejbusů a 20 autobusů. Na soutěž spojenou s akcí Movember se můžou těšit také facebookoví fanoušci SDP ČR. Do osvětové kampaně se zapojuje řada zemí, Česká republika prostřednictvím Nadačního fondu Muži proti rakovině, který se od svého vzniku v roce 2012 snaží zlepšit povědomí o nutnosti preventivních prohlídek mužských pohlavních orgánů. Nadační fond Muži proti rakovině podporuje výzkumné projekty a rozvoj léčby urologických nádorů, šíří osvětu v této oblasti a pomáhá získat finanční zdroje na nákupy přístrojového vybavení pro léčbu onkologických pacientů. Rakovina prostaty je přitom jedním z nejvíce asymptomatických druhů rakovin.

person rebus  date_range 31.10.2022

Do druhé dekády vstupuje konference orientovaná původně na elektrické autobusy tématicky rozšířená o bateriové a vodíkové vlaky. Koná se již tradičně souběžně s veletrhem Czechbus.

Ve středu 23. listopadu 2022 pořádá Smartcityvpraxi.cz na výstavišti v Praze-Letňanech již 11. ročník konference o elektrických a vodíkových autobusech, po deseti letech se spolu s vývojem technologií rozšiřuje i na baterové a vodíkové vlaky, samozřejmostí budou novinky a trendy. Po registraci je vstup na konferenci "Elektrické autobusy a vlaky pro město" zdarma .

person rebus  date_range 24.10.2022

V sobotu 15. října byl symbolicky zahájen zkušební provoz na nové trolejbusové trati z Letňan do Čakovic. K vidění byly moderní i historické trolejbusy. Reportáž.

Víkend 15. a 16. října 2022 bude do historie pražských trolejbusů zapsán zlatým písmem. Na den přesně po 50 letech od ukončení původního provozu trolejbusů došlo při slavnostní akci k symbolickému zahájení zkušebního provozu na nově vybudované trati z Letňan do Čakovic, jež je součástí elektrifikace stávající autobusové linky 140 z Palmovky do Miškovic. Provoz na nové trati symbolicky zahajoval vůz Tatra T400 č. 431, tedy tentýž stroj, který v nočních hodinách 16. října 1972 jako vůbec poslední trolejbus projel tehdejší pražskou sítí. První jízdy se speciálními hosty a novináři se odehrály po úvodních proslovech a symbolickém přestřižení pásky v sobotu 15. října 2022 po 10. hodině. Kromě „Tatrovky“ přibližovaly na nové trati historický vývoj trolejbusů také stroje Škoda 8 Tr č. 494 (stejně jako č. 431 v majetku pražského dopravního podniku) a dále zapůjčené stroje Škoda 9 Tr č. 358 a 14 Tr č. 311 Dopravního podniku města Pardubice a Škoda 21 Tr ACI č. 488 spolku ŠKODA-BUS klub (provozujícího Muzeum dopravy ve Strašicích). Tato vozidla mezi sobotní 12. a 17. a nedělní 9. a 17. hodinou jezdila na nové trati v rámci okružních projížděk pro veřejnost. O ty byl značný zájem, což vedlo i k operativnímu posilování spojů. Na ještě lesknoucích se trolejích v Tupolevově ulici tak bylo chvílemi velmi rušno. Kromě historických vozidel novou trať využíval také vůz 30 Tr (zapůjčený královehradeckým dopravním podnikem), který od soboty zajišťuje provoz znovuobnovené (a zatím doplňkové) trolejbusové linky 58, dočasně jezdící jen v úseku Letňany – Čakovice a jen o víkendech. Sobotním historickým jízdám pro pozvané hosty a pro veřejnost předcházely v pátek 14. října „technické“ seznamovací jízdy řidičských osádek pětice historických trolejbusů s novou tratí. V páteční odpoledne trať nad rámec těchto jízd ještě využil vůz 21 Tr, který posloužil jako zpestření vycházky po stopách původní pražské trolejbusové linky 58 (tuto akci si pro trolejbusové fanoušky připravila společnost Cegelec). Doplňme, že vůbec prvním trolejbusem, který po nově vybudované trati projel z Letňan do Čakovic, se stal už 6. října 2022 pražský vůz 24 Tr, a to v rámci zkušebních jízd. Kromě už uvedené pětice provozních historických trolejbusů a soudobé 30 Tr mohli trolejbusoví zájemci v sobotu spatřit na terminálu Letňany ještě další tři vozy. Praha se tak o víkendu mohla pyšnit hned devíti trolejbusy. Prvním z vystavených statických exponátů byl vůbec nejstarší dochovaný pražský trolejbus, čerstvě zrenovovaný reprezentant typu Praga TOT. Po jeho boku byl vystaven první novodobý pražský trolejbus – vůz 24 Tr (odkoupený od Plzeňských městských dopravních podniků). A zatímco oba tyto trolejbusy byly vystaveny jen v sobotu, společnost Cegelec se na letňanském terminálu po oba dva dny chlubila novým trolejbusem SOR TNS 12, polepeným u příležitosti této akce do barev Pražské integrované dopravy (v metropoli budou od tohoto výrobce sloužit kloubové stroje v obdobném provedení, prototyp je v současnosti ve výrobě). Budoucnost pražských trolejbusů tak přibližoval „fiktivní“ dvanáctimetrový vůz, který vznikl v rámci zakázky pro Jihlavu. Nicméně i pražský dopravní podnik aktuálně usiluje o nákup dvanáctimetrových trolejbusů – záměr pořízení až 70 vozidel potvrdilo v těchto dnech vypsání tendru ( jak jsme informovali ). Plnohodnotný provoz na nově vybudované trati bude zahájen v příštím roce, s příchodem nových kloubových trolejbusů SOR. Do té doby bude doplňkový víkendový provoz na lince 58 zajišťovat zapůjčený vůz 30 Tr, kterého v případě nutnosti nahradí záložní 24 Tr. Mezitím pokračují přípravy na výstavbu dalších trolejbusových tratí na území metropole, v nejbližší době začne budování trolejbusové infrastruktury pro elektrifikaci stávající autobusové linky 119 (budoucí trolejbusové linky 59) z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla. Zdeněk Kresa

person zdkre  date_range 23.10.2022
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací